Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-01-31
Baltarusijos opozicijos lyderiui - Europos Parlamento parama

EP Spaudos tarnyba

2006-01-31

Sausio 31 d. Europos Parlamente lankėsi Baltarusijos opozicijos lyderis, jungtinės opozicijos kandidatas į šios šalies prezidentus Aleksandras Milinkievičius. Vizitas surengtas padedant Lietuvos nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje.

Kalbėdamas Užsienio reikalų komiteto posėdyje, A. Milinkievičius padėkojo ES ir ypač Europos Parlamentui už stiprėjančią paramą Baltarusijos opozicijai. Tačiau kalbėtojas kritikavo kai kurių ES šalių vyriausybių "flirtą" su dabartine Baltarusijos valdžia, kuri "iš principo negali būti reformuojama". "Nepamirškite, jog prieš mus dirba propagandos mašina", - sakė kalbėtojas ir paragino pasitelkti įvairesnes priemones objektyviai informacijai teikti - radiją, televiziją, internetą, spaudą bei lankstinukus. Prelegentas paragino ES būti griežtesne A. Lukašenkos režimo atstovams, tačiau atviresne Baltarusijos visuomenei - sumažinti vizų mokesčius baltarusiams, vykdyti daugiau jaunimo mainų. Pasak kalbėtojo, tuomet A. Lukašenka negalės teigti, jog "Europoje baltarusių niekas nelaukia".

A. Milinkievičius sakė tikįs savo pergale, jei kovo 19 d. Baltarusijos prezidento rinkimai vyktų sąžiningai. "Apklausų duomenimis, A. Lukašenką remia tik 25-30 proc. Baltarusijos gyventojų", - teigė prelegentas. Jis pakvietė Europos Parlamentą atsiųsti rinkimų stebėtojus, nors Baltarusijos valdžia to ir neprašė (kvietimas išsiųstas tik ESBO). Jei rinkimai vyktų nedemokratiškai ir nesąžiningai, ES turėtų nepripažinti jų rezultatų, sakė A. Milinkievičius. Politikas kvietė ES, Europos Tarybą, ESBO bei JAV koordinuoti pastangas demokratizuoti Baltarusiją ir "išgelbėti jos žmones nuo visuotinės baimės". Prelegentas paragino įsteigti "Europos demokratijos rėmimo fondą", kurio paramą galėtų gauti ir valdžios nepripažintos organizacijos.

Pažymėjęs, jog "Rusija visada bus Baltarusijos strateginė partnerė", A. Milinkievičius atmetė bendros Baltarusijos ir Rusijos valstybės idėją. "Mes branginame savo suverenitetą ir nepriklausomybę, todėl jais neprekiausime", - sakė kalbėtojas. Jis paragino ES "nusiųsti aiškų signalą" Maskvai, jog ji rizikuoja likti vienintele Europos vyriausybe, remiančia A. Lukašenkos režimą.

EP delegacijos ryšiams su Baltarusija vadovas Lenkijos deputatas Bogdan Klich (Europos liaudies partija) pasidžiaugė, jog Baltarusijos opozicija susivienijo iškeldama vieną kandidatą į prezidentus. Jis pažymėjo, jog Europos Parlamentas aktyviai remia Baltarusijos demokratijos siekį: per šią kadenciją priimtos net keturios Baltarusijai skirtos rezoliucijos. Kitas Lenkijos deputatas Janusz Onyszkiewicz (Liberalų ir demokratų aljansas) pasiūlė teikti Baltarusiams nemokamas ES šalių vizas. Tuo tarpu EP Užsienio reikalų komiteto pirmininkas vokietis Elmar Brok (Europos liaudies partija) sakė, jog "demokratinė Baltarusija pasitarnautų visai Europai", ir pažadėjo "paremti visomis išgalėmis" Baltarusijos opozicijos pastangas.

Sausio 30 d. A. Milinkievičius taip pat susitiko su EP pirmininku Josep Borrell, o sausio 31 d. - su EP politinių grupių vadovais. Vasario 1 d. politikas lankysis Europos Komisijoje. Kartu su juo Briuselyje lankosi Baltarusijos komunistų partijos lyderis Siarhėjus Kaliakinas ir Baltarusijos liaudies fronto pirmininkas Vincukas Večorka.