Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-01-18
Laima Andrikienė: „Europos Parlamentas atmetė Europos Vadovų Tarybos bendrąją poziciją dėl naujosios ES finansinės perspektyvos 2007 -2013 m. ir siūlo rimtai derėtis šiuo klausimu"

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 01 18

Sausio 18 d. Europos Parlamentas absoliučia balsų dauguma priėmė rezoliuciją dėl naujos finansinės perspektyvos, kuria atmetė Europos Vadovų Tarybos 2005 m. pabaigoje pasiektą susitarimą, nes jis negarantuoja net pačių svarbiausių ES prioritetų pakankamo finansavimo naujame finansiniame laikotarpyje 2007-2013 metais.

Lietuvos atstovė EP Biudžeto komitete Laima Andrikienė sakė, kad Europos Parlamentas yra viena iš dviejų ES institucijų, kurių pritarimas ES biudžetui ir finansinei perspektyvai yra privalomas. Pasak Europos Parlamento narės, jei tarp Parlamento ir Tarybos nėra sutarimo, tai reiškia, kad ES biudžetas ar finansinė perspektyva nepatvirtinti.

„Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma, kad Parlamentas atmeta Tarybos poziciją, nes ji naujame finansiniame laikotarpyje negarantuos ES ūkio augimo, didesnio konkurencingumo, solidarumo, sanglaudos ir saugumo. Tuo pačiu Europos Parlamentas kviečia Tarybą rimtoms deryboms minėtos rezoliucijos tekste pabrėždamas, kad "EP džiaugiasi, jog Vadovų Tarybos dėka ES valstybės narės pagaliau rado bendrą poziciją, kuri įgalina pradėti derybas su Europos Parlamentu dėl naujos finansinės perspektyvos, ir Europos Parlamentas savo ruožtu yra pasirengęs pradėti konstruktyvias derybas su Taryba", - pabrėžė L.Andrikienė. 

„Pažymėsiu, kad Europos Parlamentas reikalauja didesnių valstybių narių įnašų (1,12 proc. BNP) į bendrą ES biudžetą (Vadovų Tarybos sprendimas - tik 1,045 proc. BNP), o tarp Europos Parlamento prioritetų, kuriems atiteks reikalaujamas padidinimas, yra asignavimai struktūriniams fondams, švietimui, jaunimui, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kitiems svarbiems tikslams. Todėl galiu teigti, kad Lietuvai tikrai nebus blogiau, struktūriniams fondams galėsime gauti daugiau lėšų", - teigė L.Andrikienė

„Taip pat pažymėsiu, kad praėjusių metų pabaigoje pasiekto Europos Vadovų Tarybos, kurioje dalyvavo ir Lietuvos ministras pirmininkas A.Brazauskas, susitarimo dėl naujos finansinės perspektyvos tikrai negalima laikyti geru Lietuvos pasiekimu ar tuo labiau pergale, kaip tai buvo bandoma pateikti Lietuvoje, nes susitaikėme su finansavimo sumažinimu svarbiausioms sritims ir dėjomės esą patenkinti geresniu Ignalinos uždarymo finansavimu, nors to ... net neprašėme! Taigi, blogiau nebus, o geriau gali būti, todėl aš remiu Europos Parlamento poziciją ir pritariau minėtai rezoliucijai", - teigė Lietuvos atstovė.

Iš 673 balsavime dalyvavusių Europos Parlamento narių 541 parlamentaras pritarė rezoliucijai atmesti Vadovų Tarybos sutartą finansinę perspektyvą 2007-2013 m., 56 balsavo prieš ir 76 susilaikė.

L.Andrikienė EP Biudžeto komitete atstovauja didžiausią frakciją, Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupę. Praėjusiais metais Lietuvos atstovė aktyviai dalyvavo priimant sprendimus dėl 2006 m. ES biudžeto ir buvo šios frakcijos šešėlinė pranešėja.

Daugiau informacijos:

Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627