Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2005-07-07
Europos Parlamento darbotvarkėje - ES 2006 m. biudžetas

Europos Parlamento
ELP - ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2005 07 07

Europos Parlamento darbotvarkėje - ES 2006 m. biudžetas

L.Andrikienė: „Rengiamės derinti EP pozicijas su Ministrų taryba ir Europos Komisija dėl ES 2006 m. biudžeto, įgaliojimus gavome".

Prieš kitą savaitę įvyksiantį Europos Ministrų tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento sutaikinamąjį posėdį, skirtą suderinti pozicijas dėl ES 2006 m. biudžeto, šią savaitę Strasbūre vykstančioje plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas diskutavo ir balsavo dėl EP pozicijos šiuo svarbiu klausimu.

„Praėjusį mėnesį Europos Vadovų tarybai nepasiekus susitarimo dėl naujosios finansinės perspektyvos 2007-2013 m., ES 2006 m. biudžetas ir sutarimas dėl jo įgavo dar didesnę reikšmę, nes gali atsitikti taip, kad naujoji finansinė perspektyva, pirmiausia 2007 m. biudžetas bus formuojamas pagal 2006 m. biudžetą, o ne remiantis naujais prioritetais ir nuostatomis, kurias Europos Parlamentas pasiūlė naujajai finansinei perspektyvai", sakė ES 2006 m. biudžeto šešėlinė pranešėja, Europos liaudies partijos (ELP-ED) frakcijos narė dr.Laima Andrikienė.

„Europos Parlamentas kritiškai vertina labai kuklų Europos Komisijos pasiūlymą, numatantį, kad valstybių narių įmokos į 2006 m. biudžetą sudarys tik 1,02 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), o tai yra žymiai mažiau už 1,08 proc. dabartinės finansinės perspektyvos - 2000-2006 m. - ribą", pažymėjo parlamentarė.

Visi Europos liaudies partijos frakcijos vardu L.Andrikienės teikti pasiūlymai įtraukti į svarbiausių nuostatų, kurias Europos Parlamentas gins sutaikinamajame posėdyje su Europos Komisija ir Europos Ministrų taryba, dokumentą, kuriam šią savaitę pritarė EP. „Mūsų, ELP-ED prioritetai bus ginami. Tai - Lisabonos strategijos įgyvendinimas, paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms didinimas ir siūlymas Tarybai pradėti rimtą ir konstruktyvų dialogą su Europos Parlamentu dėl to, kaip įvykdyti šiuos politinius įsipareigojimus, o taip pat būtinybė stiprinti Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje, stiprinant ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP). Be to, pabrėžiame Europos kaimynystės politikos, Europos demokratijos ir žmogaus teisių iniciatyvos finansavimo svarbą, įskaitant paramą demokratiniams pokyčiams kaimyninėse valstybėse. ELP-ED akcentuoja ir naujų ES valstybių narių atstovų sėkmingo įdarbinimo ES institucijose, visų išsiplėtusios ES institucijų efektyvaus veikimo užtikrinimą svarbą", sakė L.Andrikienė.

Europos Sąjungos valstybių piliečiai dažnai skundžiasi, kad pasinaudoti Bendrijos programomis yra sudėtinga, kad šių programų administravimo ir kontrolės procedūros užtrunka labai ilgai, yra sudėtingos. „Todėl raginame Ministrų tarybą kartu su Europos Parlamentu apsvarstyti, kaip palengvinti prieigą prie Bendrijos programų ir suprastinti atitinkamas administracines ir kontrolės procedūras, siūlome susitarti dėl bendros pozicijos šiuo klausimu", kalbėjo Lietuvos europarlamentarė, kuri yra ir Europos Parlamento delegacijos, kitą savaitę dalyvausiančios Briuselyje vyksiančiame sutaikinamajame posėdyje dėl ES 2006 m. biudžeto kartu su Ministrų taryba ir Europos Komisija, narė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627