Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2005-06-23
ES turėtų spręsti užimtumo, naujų darbo vietų, ekonomikos, konkurencingumo augimo ir tolesnės ES plėtros klausimus

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2005 m. birželio 23 d.

"Užimtumo, naujų darbo vietų, ekonomikos, konkurencingumo augimo ir tolesnės ES plėtros klausimų sprendimas galėtų tapti dialogo su piliečiais kelrodžiais" - europarlamentarė dr. Laima Andrikienė

Birželio 22-23 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu buvo aptariami praėjusio Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikimo, skirto referendumų dėl Europos Konstitucijos Prancūzijoje ir Nyderlanduose bei 2007-2013 metų finansinei perspektyvai aptarti, rezultatai. Debatų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė pabrėžė, kad ES turėtų spręsti užimtumo, naujų darbo vietų, ekonomikos, konkurencingumo augimo ir tolesnės ES plėtros klausimus.

"Manau, kad šiandien, jau žinodami ir vertindami Europos Vadovų Tarybos rezultatus, taip pat Prancūzijos ir Nyderlandų NE ES Konstitucinei sutarčiai, įvertindami Jungtinės Karalystės ES vizijos ypatumus turėtume ypatingai atidžiai išanalizuoti ir šiandieninės situacijos priežastis. Mūsų deklaruojama piliečių Europa turėtų tapti realybe, o tai reiškia, kad į piliečių balsą reikia įsiklausyti siekiant išvengti naujų nusivylimų", - pastebėjo dr.L.Andrikienė.

"Analizės rodo, kad Prancūzijoje ir Nyderlanduose ES Konstitucinė sutartis didele dalimi buvo atmesta dėl „atidarytų durų" Turkijai ateityje tapti ES nare. Apklausų rezultatai Prancūzijoje ir Nyderlanduose rodo, kad jautriausi klausimai yra: užimtumas, naujos darbo vietos, ekonomikos, konkurencingumo augimas ir tolesnė ES plėtra", - pabrėžė europarlamentarė.

Pasak dr. L.Andrikienės, šių klausimų sprendimas galėtų tapti dialogo su piliečiais kelrodžiais.

Lietuvos atstovė taip pat padėkojo plenarinėje sesijoje dalyvavusiam ES pirmininkaujančio Liuksemburgo Ministrui Pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui už vadovavimą ES Vadovų Tarybai ir pabrėžė, kad "istorija, praeities patyrimas akivaizdžiai rodo, kad Europos Sąjunga visada būdavo stipri tada, kai į pirmąją vietą keldavo ne nacionalinius interesus, valstybių galios demonstravimą, kai kurių politinių lyderių asmenines ambicijas, o bendras vertybes, solidarumą, neatmetant vidinės konkurencijos, kuri yra bet kokios pažangos variklis".


Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627