Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2005-04-07
Europos visuomenė turėtų suprasti stiprių universitetų reikšmę vystant žinių ekonomiką

Europos Parlamento ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2005 m. balandžio 6 d.

Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė: „Europos visuomenė turėtų suprasti stiprių universitetų reikšmę vystant žinių ekonomiką".

Balandžio 6 d. Mykolo Romerio universiteto delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio, europarlamentarės dr. Laimos Andrikienės kvietimu pradėjo dviejų dienų vizitą Europos Sąjungos institucijose.

Akademinės bendruomenės atstovai apsilankymo Europos Parlamente metu susitiko su Pramonės, mokslinių tyrimo ir energetikos komiteto pirmininku Gilesu Chichesteriu, Lisabonos strategijos pranešimą Europos Parlamente rengusiu Antoniu Samarasu. Atvykusieji su Lietuvos europarlamentaru prof. Aloyzu Sakalu, kitų ES narių valstybių Europos parlamentarais Thomas Mannu (Vokietija), Gyorgy Schopflinu (Vengrija), Europos viešojo administravimo instituto (EIPA), MICROSOFT, Europos Komisijos atstovais dalyvavo diskusijoje „Universitetų vaidmuo įgyvendinant Lisabonos Strategiją".

„Dinamiškos ir konkurencingos, žiniomis grindžiamos ekonomikos ugdymui yra būtinos specifinės priemonės, kurios skatintų žinių vystymąsi ir panaudojimą. Tokios priemonės gali suteikti galimybę Europos verslui ir darbuotojams atitikti rinkos ekonomikos poreikius. Šiuo atveju efektyvios investicijos švietimui ir apmokymams, įgūdžių ugdymas visais profesiniais lygiais (įtraukiant universitetus), europinės dimensijos įdiegimas moksliniuose tyrimuose yra gyvybiškai būtina."- teigė diskusijos iniciatorė Lietuvos atstovė Europos Parlamente dr. L.Andrikienė.

Diskusijoje kalbėję rektorius prof. A. Pumputis ir prorektorius dr. Rimantas Vaitkus trumpai pristatė vieną jauniausių ir sparčiausiai besivystančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, šiuo metu turintį jau 15 tūkstančių studentų Mykolo Romerio universitetą. Kalbėdamas apie universitetų vaidmenį siekiant Lisabonos strategijos tikslų, dr. R.Vaitkus pabrėžė, kad universitetų pagrindinis vaidmuo yra ne tik ugdyti kvalifikuotus specialistus, bet kartu vystyti mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį, įgytas žinias perduoti pramonės ir verslo struktūroms bei kurti studijuojančią visuomenę.

Universiteto delegacija taip pat dalyvavo Europos Parlamento Pramonės, mokslo ir energetikos komiteto posėdyje, kurio metu Europos Komisijos narys, atsakingas už mokslinius tyrimus, Janez Potocnik pristatė septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą.

Vizito programoje yra taip pat numatomi susitikimai su Belgijos ir Leuveno Universiteto atstovais, Europos Sąjungos Komisaru Guenteriu Verheugenu. Rektorius su universiteto profesoriais apsilankys Europos Komisijos Mokslinių tyrimų (Research), Informacinės visuomenės ir spaudos generaliniuose direktoratuose, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627