Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2005-01-11
Dėl ES Konstitucijos ratifikavimo Europos Parlamente

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2005 m. sausio 11 d.

Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė: "ES Konstitucija: nors iki 2009 m. ES gali gyventi pagal Nicos sutartį, bet jau seniai akivaizdu, kad išsiplėtusi ES negali efektyviai veikti be reikiamų institucinių pakeitimų"

Šių metų sausio 11 d. Europos Parlamento plenarinių debatų metu kalbėjusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė pasisakė už ES Konstitucijos ratifikavimą Europos Parlamente.

"Taip, iki 2009 m. mes galime gyventi pagal Nicos sutartį, bet jau seniai akivaizdu, kad išsiplėtusi ES negali efektyviai veikti be reikiamų institucinių pakeitimų, be naujo, efektyvaus funkcijų, atsakomybių pasidalijimo tarp ES institucijų, o taip pat tarp ES ir valstybių narių, tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų. ES negali gerai veikti be efektyvaus sprendimų priėmimo mechanizmo, be aktyvesnio piliečių dalyvavimo, be aiškios ir skaidrios ES institucijų atskaitomybės piliečiams", pastebėjo europarlamentarė.

L.Andrikienės nuomone, ES siekiant tapti konkurencingiausiu, dinamiškiausiai besivystančiu pasaulio regionu yra svarbu ne tik teisingai suformuluoti ES plėtros prioritetus ir užtikrinti būtiną ir pakankamą jų finansavimą, bet ir pasiekti, kad Europos Sąjungoje būtų tvarka, visų pirma, instituciniu požiūriu.

Europos Parlamento narė taip pat pastebėjo, kad nors ES Konstitucija yra kompromisinis dokumentas, ji, kaip ir daugelis kitų Europos Parlamento narių norėtų matyti ES Konstitucijoje nuostatas, kurių ten nėra, kaip, pavyzdžiui, teiginį preambulėje dėl krikščioniškųjų ES šaknų, tačiau teigė balsuosianti "už šio netobulo, bet pakankamai gero dokumento ratifikavimą, kurį ateityje bus galima  papildyti ir pataisyti".

Daugiau informacijos:

Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627