Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2004-11-23
Atskiras veiksmų planas Kaliningrado srities ekonominei ir socialinei plėtrai

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2004 m. lapkričio 23 d.

ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis Briuselyje: „Mums reikia atskiro veiksmų plano Kaliningrado srities ekonominei ir socialinei plėtrai", sakė Lietuvos atstovė Europos Parlamente Laima Andrikienė.

Šiandien pasibaigusiame Briuselyje vykusiame ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdyje buvo priimtas ir į Bendrą pareiškimą spaudai įrašytas Lietuvos atstovės L.Andrikienės pasiūlymas sudaryti sąlygas Kaliningrado srities socialinei ir ekonominei plėtrai. Tai buvo svarbu, nes Rusijos atstovai bandė Kaliningrado srities problemas susiaurinti iki prekių tranzito reikalų sprendimo, spausdami Lietuvą suprastinti procedūras, užtikrinti laisvą prekių ir asmenų judėjimą ir pan.  Šis parlamentarų susitikimas vyko ES ir Rusijos viršūnių susitikimo, kuris turėjo įvykti lapkričio 11 d., bet Rusijos prašymu buvo atidėtas ir lapkričio 25 d. vyks Hagoje, išvakarėse.

Jau diskusijos pradžioje Lietuvos atstovė L.Andrikienė pabrėžė, kad „po Europos Sąjungos plėtros atsakomybė dėl Kaliningrado srities ateities tenka ne tik Rusijos Federacijai, bet ir Europos Sąjungai".

L.Andrikienė savo pasisakyme akcentavo Lietuvos interesą užtikrinti Europos Sąjungos kaimynės - Kaliningrado srities - gyventojų socialinę gerovę bei viso regiono ekonominę plėtrą. Ji išreiškė įsitikinimą, kad ir Europos Parlamento, ir Rusijos Valstybės Dūmos atstovai suvokia, jog Europos Sąjunga gali svariai prisidėti prie Kaliningrado srities socialinės ir ekonominės plėtros.

Ji taip pat pabrėžė, kad bandymai nukrypti nuo Europos Sąjungos teisės normų, reguliuojant tranzitą į Rusiją ir sukuriant tranzito koridorių, prieštarauja kai kurių Europos Sąjungos valstybių narių, visų pirma Lietuvos nacionaliniams interesams.

Lietuvos atstovė kreipėsi į Rusijos delegaciją kviesdama sudaryti prielaidas Kaliningrado srities socialinei ir ekonominei plėtrai bei atverti šį regioną bendradarbiavimui, suteikiant Kaliningrado sričiai plėtros perspektyvą, ir tuo būdu padedant jos gyventojams gauti kuo didesnę naudą iš Europos Sąjungos plėtros bei iš spartaus Kaliningrado srities kaimyninių valstybių ekonominio augimo.

Lietuvos atstovė priminė Lietuvos Seimo rezoliuciją dėl bendradarbiavimo su Kaliningrado sritimi ir pažymėjo, jog  Kaliningrado srities nesugebėjimas prisiderinti prie dinamiškos regiono plėtros ilgainiui gali tapti socialinės ir politinės įtampos šaltiniu, o Rusijos požiūris į Kaliningrado srities plėtrą, vertinant tik tranzitą tarp Kaliningrado srities ir likusios Rusijos, nesudaro galimybių iš esmės spręsti šios srities socialinės ir ekonominės plėtros, aplinkosaugos problemų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo klausimų.

Pasak L.Andrikienės, „Mums reikia atskiro veiksmų plano Kaliningrado srities ekonominei ir socialinei plėtrai. Siūlau ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto rėmuose įsteigti Regioninio ir abipus sienos bendradarbiavimo pakomitetį, apimantį daugelį sektorių ir  problemų, kurio veikla apimtų ne tik tranzito į Kaliningradą problemas, tačiau daug platesnį problemų, susijusių su Kaliningrado srities socialine ir ekonomine raida, spektrą.