Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2004-11-17
Europos Komisijos tvirtinimo praktika galėtų būti pritaikyta ir formuojant Lietuvos vyriausybę

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2004 11 17

Lietuvos atstovė Europos Parlamente dr.Laima Andrikienė: „Europos Komisijos tvirtinimo praktika galėtų būti pritaikyta ir formuojant Lietuvos vyriausybę"

Europarlamentarė Laima Andrikienė siūlo Lietuvoje įteisinti naują Vyriausybės tvirtinimo procedūrą ir tuo tikslu pasinaudoti Europos Komisijos tvirtinimo patyrimu.

„Iki šiol Lietuvoje vyriausybės tvirtinamos, vadovaujantis susitarimais už uždarų durų. Tame procese dalyvauja premjeras, prezidentas, vyriausybę formuojančių partijų vadai ir įvairiausios interesų grupės, turinčios „priėjimą" prie anksčiau išvardintųjų asmenų. Žiniasklaida tarsi sarginis šuo bando pateikti kuo daugiau informacijos apie būsimuosius ministrus, atskleisti jų stipriąsias ir silpnąsias puses, bet šiam procesui skaidrumo labai trūksta. Visuomenė, net ir Seimas apie ministrų kompetenciją, administracinius gebėjimus sužino kaip taisyklė per vėlai, ir gal todėl Lietuvoje tokia dažna vyriausybių kaita", sakė Laima Andrikienė.

„Tuo tarpu Europos Parlamento nariai turi galimybę ir pareigą tai padaryti gerokai anksčiau, t.y. reikalui esant užkirsti kelią tapti Europos Komisijos nariais asmenims, kurie nors ir turi savo šalies vyriausybės pasitikėjimą, bet stokoja kompetencijos, turi problemų dėl interesų konflikto ir pan.

Europos Sąjungoje procedūra yra aiški: kandidatai į Europos Komisijos narius turi atsakyti į EP komitetų parengtus klausimus raštu, išlaikyti 3 valandas trunkantį apklausinėjimą atitinkamuose EP komitetuose. Šiuos apklausinėjimus filmuoja ir gali transliuoti televizija bei radijas. Po to komitetai uždaruose posėdžiuose įvertina kandidatų pasirengimą užimti siūlomas pareigas ir raštu apie tai informuoja EP prezidentą, o pastarasis - Europos Komisijos prezidentą. Tik po to Europos Parlamentas balsuoja dėl EK patvirtinimo, ir balsuojama ne dėl kiekvieno komisaro atskirai, o dėl visos EK kartu (in corpore)", pažymėjo Laima Andrikienė.

„Tokia procedūra labai praverstų ir Lietuvoje tvirtinant vyriausybę. Tuomet Seimas turėtų didesnę įtaką ir didesnę atsakomybę už vyriausybės formavimą ir darbą, neabejotinai turėtume geresnius, kompetentingesnius ministrus, o visuomenė laimėtų, nes procesas būtų skaidresnis, viešas, kiltų mažiau įtarimų dėl „buldogų kovų po kilimu", gal būt, sumažintume vyriausybių kaitos prielaidas dėl ministrų nepatyrimo, nekompetencijos, šalyje būtų daugiau stabilumo", sakė Lietuvos atstovė.

Daugiau informacijos:

Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627