Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2008-12-03
EP Užsienio reikalų komitetas absoliučia dauguma patvirtino L. Andrikienės parengtą pranešimą dėl JT Žmogaus teisių tarybos ir ES vaidmens joje

Europos Parlamentas
Briuselis , 2008 m. gruodžio 3 d.

Pranešimas spaudai

EP Užsienio reikalų komitetas absoliučia dauguma patvirtino L. Andrikienės parengtą pranešimą dėl JT Žmogaus teisių tarybos ir ES vaidmens joje.

Gruodžio 2 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas balsavo dėl EP pranešimo dėl JT Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT) ir ES vaidmens joje. Pranešimas buvo priimtas absoliučia dauguma: 49 balsai buvo už, vienas - prieš ir 2 susilaikė.

Šios ataskaitos rengėja ir pranešėja Laima Andrikienė pažymėjo, kad „ES stipriai palaikė ir gynė JT Žmogaus teisių tarybos įsteigimą, ir JTŽTT tapo ES įsipareigojimo siekti efektyvaus daugiapoliškumo patikrinimu. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės įsipareigojo dėti visas pastangas užtikrinti, kad JTŽTT atsakingai ir efektyviai įgyvendintų jai suteiktą mandatą". Todėl „ES privalo turėti aiškią viziją, politinę programą ir ilgalaikę strategiją dėl JTŽTT funkcionavimo bei ES valstybių narių  veiklos Taryboje", - pabrėžė dr. Laima Andrikienė. 

Laima Andrikienė taip pat pažymėjo, kad JT ŽTT turi galimybių išsivystyti į vertingą daugiašalį tinklą, per kurį ES galėtų veikti gindama žmogaus teises, bei apgailestavo dėl to, kad per pirmuosius dvejus veiklos metus ši nauja institucija nepasiekė esminės pažangos, siekiant skirti daugiau dėmesio žmogaus teisėms Jungtinėse Tautose. Pranešėja apgailestavo, kad JTŽTT nepavyko imtis skubių veiksmų daugeliu pačių skaudžiausių žmogaus teisių krizių pasaulyje atvejais iš dalies ir dėl didėjančio daugelio JTŽTT valstybių narių nenoro imtis veiksmų, nes tai, jų nuomone, politizuotų JT ŽT Tarybą.

Pranešimas pateikia ilgą rekomendacijų ir pasiūlymų sąrašą ES Tarybai, Komisijai ir Aukštajam atstovui (Javier Solana), taip pat ir ES valstybėms narėms dėl ES vaidmens sustiprinimo ŽTT. Ataskaita taip pat kviečia suteikti didesnę paramą pilietinei visuomenei visame pasaulyje sprendžiant JT reikalus.

Pranešimą labai palankiai įvertino ES užsienio reikalų tarybos ekspertai: "Laimei, (...) pranešimas yra labai gerai parengtas. Jame pateikiama logiška ŽTT probleminių klausimų ir ES nesėkmių analizė ", - komentavo Richard Gowan ir Franziska Brantner ("Kaip Europos Parlamento nariai galėtų padėti gelbėjant JT Žmogaus teisių tarybą"). Ekspertai taip pat pastebėjo, kad Europos Parlamento nariai supranta viešų debatų apie tarptautines institucijas poreikį bei svarbą, ir jei jie inicijuos tokias diskusijas apie Žmogaus teisių tarybą, galbūt tai išgelbės ją nuo paralyžiaus.

Daugiau informacijos:
Živilė Didžgalvienė, ELP-ED Spaudos tarnyba, Tel: +32-475-751627