Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2007-06-07
Laima Andrikienė dėl JT Žmogaus teisių tarybos

Europos Parlamento
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2007 06 07

Dr. Laima Andrikienė: „ES negali leisti diskredituoti ir politizuoti JT Žmogaus teisių tarybą".

Šiandien Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (ŽTT). Viena šios rezoliucijos autorių, Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė pabrėžė, kad pirmieji JT ŽTT veiklos metai atskleidė daug problemų ir trūkumų, kuriuos būtina kuo greičiau taisyti.

Pasak L.Andrikienės, Europos Parlamentas daug tikėjosi ir tikisi iš ŽTT dėl paprastos priežasties - nes žmogaus teisės yra ypatingos svarbos dalykas, nes pagarba žmogaus teisėms, jų gynimas yra pagrindinė ES etikos ir teisyno dalis, apskritai Europos vienybės ir integralumo pamatas. O JT ŽTT gali suteikti puikias galimybes efektyviai veikti ginant, saugant žmogaus teises, propaguojant jas Jungtinių Tautų rėmuose.

„Pirmieji ŽTT veiklos metai išryškino problemas, trūkumus, kuriuos galima ir reikia ištaisyti jau dabar tam, kad ŽTT taptų tikrai patikima struktūra, galinčia adekvačiai, kai reikia - skubiai reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus bet kurioje pasaulio šalyje, sugebančia rasti poveikio priemones, įgalinančias įtakoti vyriausybes valstybių, kuriose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės", - debatų EP plenariniame posėdyje metu kalbėjo europarlamentarė.

Pasak L.Andrikienės, pirmieji ŽTT veiklos metai leido patikrinti, ar taikydama sumanytas procedūras ir mechanizmus ŽTT galės įgyvendinti jos patvirtintą ambicingą programą. „Pirmųjų metų patyrimas, rezoliucijos dėl Darfuro, taip pat dėl Irano ir Uzbekistano, konfidencialumo reikalavimų taikymas, kai buvo svarstomi žmogaus teisių pažeidimai dviejose pastarosiose šalyse, kai kurie kiti sprendimai pademonstravo, kad ŽTT procedūros turi būti maksimaliai skaidrios, o specialieji pranešėjai, ekspertai būtų tikrai nepriklausomi, o pranešimai dėl žmogaus teisių padėties atskirose šalyse negali būti traktuojami kaip nacionalinio suverenumo pažeidimai. Būtini ir aiškūs kriterijai renkant ŽTT narius, vadovaujantis paprasta logika, kad valstybės, kuriose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės, negali būti renkamos ŽTT narėmis", - sakė Lietuvos atstovė.

JT Žmogaus teisių tarybos, kuri buvo įkurta 2006 m. kovo mėnesį vietoje diskredituotos ir labai politizuotos JT Žmogaus teisių komisijos, narius renka iš 192 valstybių atstovų sudaryta JT Generalinė Asamblėja. Antraisiais darbo metais iš 47 ŽTT valstybių narių tik 7 (vietoj 8) bus ES valstybės narės. „ŽTT sudėtis ir veiklos metodai nepalieka ES kitos išeities, kaip tik turėti ambicingą programą ir tikslus, veikti koordinuotai ir sutartinai, naudojant pagalbos ir politinės paramos mechanizmus rasti sąjungininkus tarp Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos šalių, o taip pat visas ŽTT procedūras ir mechanizmus padaryti maksimaliai skaidrius ir efektyvius, ir reikalauti įgyvendinti aiškius narystės Žmogaus teisių taryboje kriterijus. ES negali leisti diskredituoti ir politizuoti JT Žmogaus teisių tarybą, kaip tai buvo padaryta su JT Žmogaus teisių komisija", - teigė L.Andrikienė

L.Andrikienė yra Europos Parlamento Europos liaudies partijos - Europos demokratų frakcijos pranešėja žmogaus teisių klausimais, Europos Parlamento ad hoc delegacijos, dalyvausiančios kitą savaitę Ženevoje vyksiančioje JT Žmogaus teisių tarybos penktojoje plenarinėje sesijoje, narė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627