Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-11-16
Europos Parlamentas pritarė Baltijos jūros strategijai

Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupė
Europos Parlamente
Spaudos tarnybos pranešimas

2006 m. lapkričio 16 d.
Strasbūras

Lapkričio 16 d. Europos Parlamentas pritarė suomių europarlamentaro Alexander Stubb parengtam pranešimui dėl Baltijos jūros Strategijos formuojant Šiaurės dimensiją. Diskusijų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė Laima Andrikienė siūlė Europos Parlamentui pritarti visai Baltijos jūros  strategijai ir ypač tam rezoliucijos straipsniui, siūlančiam Baltijos jūros strategijai skirti atskirą biudžeto eilutę.

Lietuvos atstovė teigė, kad Baltijos jūrai tapus ES vidaus jūra, su ja ribojasi 9 valstybės: aštuonios jų yra ES valstybės narės, devintoji - Rusijos Kaliningrado ir Sankt Peterburgo sritys. "Šiose aštuoniose ES valstybėse gyvena trečdalis ES gyventojų, sukuriama viena trečioji ES BVP (GDP). Šiaurės dimensija iki šiol daugiausia buvo nukreipta į Rusijos regionus, todėl jos papildymas Baltijos jūros strategija tik praturtintų pačią Šiaurės dimensiją, suteiktų jai papildomą, konkretų turinį", - atkreipė dėmesį europarlamentarė.

"Baltijos jūros regionas pagal konkurencingumo indeksą pirmauja palyginus su kitais trimis ES regionais: Vidurio Europos regionu, Britų salomis ir Iberijos pusiasaliu. Pastaraisiais metais Baltijos jūros regionas tokiais rodikliais kaip gerovės, produktyvumo augimas, mokslinės inovacijos pralenkė kitus Europos regionus. Pagrindinės šio regiono stipriosios vietos - gera fizinė infrastruktūra, kvalifikuota darbo jėga, žemas korupcijos lygis, stiprus mokslinių tyrimų sektorius. Tačiau būtina pažymėti ir tai, kad konkurencinis regiono potencialas ne visiškai realizuotas. Ir kadangi nė viena šio regiono valstybė neturi pakankamai didelės rinkos, kad galėtų skatinti reikalingą konkurencinį spaudimą, problemos sprendimas aiškus - tai regiono integracijos didinimas", - kalbėjo L.Andrikienė.

"Nuogąstavimai, kad Europos Komisija šiai idėjai nepritars, yra nepagrįsti. Daug svarbiau įtikinti ES valstybes nares, ypač tas, kurios nepriklauso šiam regionui, kad paremtų šią strategiją, nes būtent šio regiono gilesnė integracija ne tik sudarytų galimybes visai ES tapti labiau konkurencinga ir dinamiška, bet padėtų išspręsti ir kitas ES problemas, tokias kaip energetikos saugumas, bendra energetikos politika, geresni santykiai su Rusija," - sakė L.Andrikienė.

Daugiau informacijos:
ELP-ED spaudos tarnyba
Živilė Didžgalvienė,
Tel.: + 32 475 75 1627