Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-10-26
Laima Andrikienė: ”Mokymuisi visą gyvenimą Europos Sąjunga 2007 – 2013 m. skirs 13,6 mlrd. eurų“

Europos Parlamento
ELP - ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 10 26

Trečiadienį, spalio 25 d., Europos Parlamente įvyko balsavimai dėl ES integruotos veiksmų programos mokymosi visą gyvenimą srityje, kurios tikslas - skatinti Europos Sąjungoje žinių visuomenės plėtrą, ekonominę pažangą, geresnės kokybės darbo vietų kūrimą bei didesnę socialinę sanglaudą.

Už šį pasiūlymą balsavusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė džiaugėsi, kad Europos Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui, pagal kurį  mokymosi visą gyvenimą programai 2007 – 2013 metais bus skiriama 13.6 mlrd. eurų iš Europos Sąjungos biudžeto.

Kaip pažymėjo dr. Laima Andrikienė, “gera naujiena yra ta, jog šiai programai 2007 – 2013 metais bus skiriama beveik dvigubai daugiau lėšų, negu kad anksčiau siūlė Taryba ( 6, 97 mlrd. eurų)”.

Pasak Laimos Andrikienės, naujoji integruota veiksmų programa, skirta mokymuisi visą gyvenimą, susidės iš šešių dalių: Comenius (programa, skirta mokykloms, jų bendradarbiavimui ES), Erasmus (programa, skirta universitetams), Leonardo da Vinči (skirta profesiniam mokymui remti), Grundtvig (programa, skirta suaugusiųjų švietimui remti, švietimo darbuotojų mobilumui), Transversal (nauja programa, skirta kalbų mokymui, su informacine ir komunikacine technologija susijusiai veiklai) ir Jean Monnet  (programa, skirta Europos integracijos studijoms bei tyrimams remti).

Daugiausia lėšų - 5.930 mlrd. eurų - teks Erasmus programai, siekiant, kad iki 2011 metų Erasmus studentų skaičius pasiektų 3 milijonus (šiuo metu yra apie 1,2 milijono), kad Leonardo stažuočių skaičius iki 2013 m.  pasiektų 150 000, kad vienas iš penkiolikos ES mokinių 2007 – 2013 m. dalyvautų Comenius programoje ir t.t.“, – sakė dr. Laima Andrikienė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627