Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-10-25
L.Andrikienė: „Europos Komisija ir Taryba turėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pirminės Šengeno plėtros datos - 2007 m. spalio mėnesio"

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 10 25

Spalio 23 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu įvyko diskusija dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo, įgaliosiančios visavertę naujųjų ES narių įsijungimą į Šengeno erdvę 2007 m. rudenį. Dėl dokumentų šiuo klausimu (SIS II) Europos Parlamentas balsuos spalio 25 dieną. 

„Laisvas žmonių judėjimas, kurį gali užtikrinti Šengeno zonos plėtra, yra viena pagrindinių laisvių, kuria remiasi visa Europos Sąjunga," - sakė diskusijoje dalyvavusi Lietuvos atstovė L.Andrikienė, reaguodama į šiais metais rugsėjo mėnesį paskelbtą Europos Komisijos pranešimą, kad Šengeno zonos plėtra gali būti atidėta.

L.Andrikienė pažymėjo, kad Lietuva  labai rimtai rengiasi narystei Šengeno zonoje. Pasak europarlamentarės, tai liudija ir neseniai atliktas Lietuvos pasirengimo įsijungti į Šengeno zoną patikrinimas, kurį atliko Europos Komisijos ekspertai.

„Deja, neseniai išgirdome, kad Šengeno plėtra bus atidėta, ir tas atidėjimas yra dėl techninių priežasčių, dėl to, kad nebus spėta laiku užbaigti antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) parengiamųjų darbų. Todėl mes, Europos Parlamentas, turėtume paraginti Komisiją pateikti Parlamentui išsamią ir skaidrią informaciją bei tyrimų išvadas, kuriose būtų nurodoma, kaip įgyvendinamas pagrindinis SIS II projektas, įskaitant informaciją apie vėlavimo jį įgyvendinti priežastis," - pabrėžė L.Andrikienė

„Taip pat turėtume paraginti Europos Komisiją ir Tarybą imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pirminės naujųjų ES valstybių narių įsiliejimo į Šengeno erdvę datos - 2007 m. rudens", - diskusijoje kalbėjo Lietuvos atstovė.

L.Andrikienė atkreipė dėmesį į tai, kad diskusijos metu už šią sritį atsakingas Europos Komisijos narys Franco Frattini pažymėjo, kad šiuo metu tik Slovėnija parengiamuosius darbus vykdo taip, kad 2007 m. spalio mėnesį galėtų įsijungti į Šengeno zoną, o visos kitos šalys, tarp jų ir Lietuva, dar turi atlikti daug parengiamųjų darbų. Jis taip pat pažymėjo, kad kalbos apie Šengeno zonos plėtros atidėjimą iki 2009 m. nėra pagrįstos. Plėtra gali būti atidėta tik iki 2008 m birželio mėnesio. Be to, šis atidėjimas gali trukti dar trumpiau -  gal tik tris mėnesius, jei bus įgyvendintas Portugalijos pasiūlymas „SIS I Plius“, t.y. patobulintas SIS I, pagal kurį, galimas dalykas, jau nuo 2007 m. spalio mėn. bus įgyvendintas  ypač aktualus naujosioms valstybėms narėms sprendimas, t.y. naujųjų ES valstybių narių piliečiams bus galima laisvai kirsti ES sienas, kaip ir  Šengeno zonai priklausančių valstybių piliečiams. 

„Galutinis sprendimas dėl to, kada įvyks Šengeno zonos plėtra, bus priimtas gruodžio mėnesį Helsinkyje vyksiančiame Europos vadovų susitikime,“ - pažymi L.Andrikienė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627