Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-09-14
Dr. Laima Andrikienė: „Buvo laikas finansuoti Viduržemio jūros regioną; dabar atėjo laikas Baltijos jūros regiono strategijai"

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 09 14

Rugsėjo 14 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete buvo pristatytas Suomijos atstovo Alexander Stubb parengtas pranešimas dėl strategijos Baltijos jūros regionui.  Diskusijų metu pasisakiusi Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė pabrėžė, kad įvertinant Baltijos jūros regiono svarbą ir jo konkurencingumo galimybes Baltijos jūros regiono strategijai reikėtų skirti finansavimą iš ES biudžeto atskira eilute.

„Suprantu, kad Šiaurės dimensija yra jau įprasta programa ES senbuvėms. Šiaurės dimensijai jau keleri metai skiriamos ir ES biudžeto lėšos. Tačiau Baltijos jūros regiono svarba Europos Sąjungoje po paskutinės ES plėtros labai padidėjo, Baltijos jūra tapo ES vidaus jūra, ES šiaurine jūra, mare nostrum, net aštuonios ES valstybės narės yra aplink šią jūrą. Žinoma, galima strategijos Baltijos jūros regionui finansavimą pateikti ir po Šiaurės dimensijos kepure, kaip siūloma pranešime, tačiau manau, kad Europos Parlamentas, įvertindamas Baltijos jūros regiono potencines galimybes, turėtų ryžtis strategiją Baltijos jūros regione finansuoti atskira ES biudžeto eilute", - teigė L. Andrikienė.

Savo kalboje Lietuvos atstovė minėjo ir Baltijos jūros dugnu planuojamo tiesti Rusijos - Vokietijos dujotiekio projektą, jo aplinkosaugos aspektus.

„Strategijoje Baltijos jūros regionui, kuri buvo parengta Baltijos Europos parlamentarų grupėje ir pristatyta Europos Komisijai, suformuluotos keturios prioritetinės sritys, kurioms reikėtų koncentruoti turimus resursus. Viena jų - saugumas, visų pirma energetinis saugumas. Todėl pranešime pasigendu dėmesio šiai sričiai. Manau, kad būtų logiška dokumente minėti Baltijos jūros dugnu rengiamo tiesti dujotiekio projektą, Vokietijos - Rusijos projektą, šių valstybių vadovų palaimintą aukščiausiu lygiu. Juk pranešime minimi daug mažesni regiono projektai, o Baltijos dujotiekis nutylimas. Šis projektas per daug didelis, kad jis galėtų būti ignoruojamas ar nutylėtas", - teigė L.Andrikienė.

„Antra sritis - aplinkosauga, ypač Baltijos jūros išsaugojimas. Akivaizdu, kad ir šiame kontekste mano jau minėtas projektas turi būti paminėtas. Nemaišytų ir paraginimas, kad su nepriklausomų ekspertų atliktos šio projekto poveikio aplinkai studijos išvadomis būtų supažindinta aplink Baltijos jūrą esančių valstybių visuomenė, nes nerimo ir spekuliacijų, iš kurių kyla nereikalingos įtampos ir priešpriešos, turime daugiau nei reikia", - pastebėjo Lietuvos atstovė.

Baigdama savo pasisakymą L.Andrikienė pabrėžė, kad Baltijos jūros regionas išsiskiria iš kitų ES regionų savo itin sparčia ekonomine raida, todėl tokios strategijos sukūrimas būtų labai naudingas ne tik šio regiono valstybėms, bet ir visai ES.

„Suomija, Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, Vokietija, kitos valstybės, - sakė L.Andrikienė -  parodykite kitą regioną ES, ne atskirą valstybę, o regioną, kur būtų tokie BVP augimo tempai, kur per artimiausius septynerius metus galima tikėtis efektyviai realizuoti sukauptą augimo potencialą, tikėtis  ryškaus proveržio. Kito tokio regiono ES nėra!"- teigė L.Andrikienė.

L.Andrikienė yra Europos Parlamento Baltijos Europos parlamentarų grupės vicepirmininkė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627