Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-06-14
L.Andrikienė: „ES ir Rusijos santykiuose dominuoja pragmatiniai ekonominiai interesai, o ne strateginės partnerystės pamatiniai principai".

 Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 06 14

Birželio 13 d.  Europos Parlamento nariai plenarinės sesijos metu diskutavo dėl ES Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl 17 - ojo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išdavų. Diskusijose pasisakiusi Lietuvos atstovė Europos Parlamente Laima Andrikienė pabrėžė, kad po gegužės pabaigoje įvykusio susitikimo Europos Parlamentas atvirai prakalbo apie svarbų ES ir Rusijos santykių aspektą - ekonominių interesų dominavimą lyginant su pažanga žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse.

 „Pastarasis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas atskleidė kai kuriuos ES ir Rusijos santykių aspektus, kurie ir anksčiau buvo akivaizdūs, bet atvirai apie juos kalbama nebuvo. O šį ketvirtadienį EP balsuos dėl rezoliucijos, kurioje įvertindamas pastarojo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išdavas pažymės, kad: „dabartinė ES partnerystė su Rusija yra labiau pragmatiška nei strateginė, nes pirmoje vietoje atsidūrė bendri ekonominiai interesai, o esminių pokyčių žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse pasiekti nepavyksta". Tai - kokybiškai naujas vertinimas, nes iki šiolei buvo tvirtinama, kad Rusija ir ES yra strateginės partnerės, kurių partnerystė grindžiama bendromis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, demokratijos principams ir pan. Iki šiol beveik visos rezoliucijos, dėl kurių man teko šiame Parlamente balsuoti, buvo grindžiamos būtent tokiu - strateginės partnerystės - požiūriu", - pabrėžė L.Andrikienė

Pasak Europos Parlamento narės, buvo akivaizdu, kad šie teiginiai ir pasilieka tik deklaracijomis, ES lūkesčiais, nes Rusija po prezidento B.Jelcino negali pasigirti laimėjimais žmogaus teisių, spaudos laisvės srityse, greičiau atvirkščiai. L.Andrikienė mano, kad pasibaigus šiuo metu galiojančiam ES Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui su Rusija ir rengiant naują susitarimą į šiuos aspektus būtina atsižvelgti. Lietuvos atstovės nuomone, ir ES prioritetai turėtų būti formuluojami kitaip.

„Antras aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra dialogas su Rusija energetikos srityje. Deja, Sočio susitikime, kuriame nemažai laiko buvo skirta energetikai,  proveržio pasiekti nepavyko, Rusijos pusė ir toliau tvirtina neva ji elgiasi pagal rinkos ekonomikos principus, tik Rusija kažkodėl tuos principus pirmiausia taiko tarsi bausmę už kai kurių kaimyninių valstybių provakarietišką, proeuropinę orientaciją. O ES siūlymai Rusijai ratifikuoti Sutartį dėl Energetikos chartijos, pasiūlymai dėl skaidrumo, ES kompanijų dalyvavimo Rusijos energetikos sektoriaus kompanijų valdyme ir toliau pasilieka problema, kurios sprendimą turime rasti", - teigė Europos Parlamento narė.

L.Andrikienė yra Europos Parlamento ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė (EP delegacijos šiame komitete narė), Europos liaudies partijos frakcijos narė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627