Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-04-04
Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė: „Senosios ES valstybės narės turėtų panaikinti laisvą darbuotojų judėjimą ribojančias pereinamojo laikotarpio nuostatas"

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnyba
Pranešimas
2006 04 04

Balandžio 4 d. Strasbūre Europos Parlamentas svarstė Europos Parlamento nario iš Vengrijos Szabos Örio parengtą pranešimą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, ribojančių laisvą darbuotojų judėjimą ES darbo rinkose. Diskusijų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė paskatino Europos Parlamentą paraginti valstybes nares panaikinti galiojančias pereinamojo laikotarpio nuostatas, ribojančias laisvą darbuotojų iš 8 naujųjų ES šalių judėjimą (Kipro ir Maltos piliečiams šios nuostatos yra netaikomos).

„Esu įsitikinusi, kad Europos Parlamentas turi paraginti valstybes nares panaikinti galiojančias pereinamojo laikotarpio nuostatas, nes tam argumentų yra daugiau nei pakankamai, tarp jų ir tai, kad nuogąstavimai dėl didelio migracijos srauto iš naujųjų valstybių narių nepasitvirtino, o savo darbo rinkas nuo 2004 m. gegužės 1 d. atvėrusių Airijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos darbo rinkose įtampos nėra",- pabrėžė L.Andrikienė 

Pasak Lietuvos atstovės, yra puikiai žinoma, kad laisvas darbuotojų judėjimas, leidžiantis bet kurios valstybės piliečiui dirbti kitoje ES valstybėje narėje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės narės pilietis, yra viena iš keturių pagrindinių laisvių, kuriomis remiasi visa Europos Bendrijų idėja. Tačiau, pabrėžė L.Andrikienė, taip pat yra žinoma, kad ši laisvė galioja ir yra pilnai įgyvendinta tik 15 senųjų valstybių narių piliečiams, o naujųjų 8 valstybių narių, kurios tapo ES narėmis 2004 m. gegužės 1 d.,  piliečiams galioja pereinamojo laikotarpio nuostatos, ir pereinamasis laikotarpis gali tęstis net 7 metus pagal formulę 2 + 3 + 2 metai.

 „Negana to, pagal kai kurias ES direktyvas ilgalaikiai gyventojai iš trečiųjų šalių (ne ES šalių) kai kuriais atvejais naudojasi labiau privilegijuoto statuso suteikiamomis teisėmis gyventi ir patekti į 15 ES valstybių darbo rinką nei 8 naujųjų valstybių narių piliečiai. O tai reiškia, kad demonstruodami solidarumą su darbuotojais iš trečiųjų šalių diskriminuojame darbuotojus iš naujųjų ES valstybių narių", - atkreipė dėmesį Europos Parlamento narė.

Pasak L.Andrikienės, balandžio 30 d. baigiasi pirmasis pereinamasis laikotarpis ir ES turi puikią galimybę įvertinti jo išdavas, pasekmes ir 15 senųjų valstybių narių, ir 8 naujųjų valstybių narių ekonomikoms, ir priimti atitinkamus sprendimus.

„Tiesa, stokojame statistinių duomenų apie migraciją Bendrijos viduje, todėl sunku padaryti objektyvias išvadas, tačiau jau šiandien akivaizdu, kad migracija iš trečiųjų šalių gerokai viršija migracijos srautus ES viduje, t.y. 15 valstybių narių bei visoje išsiplėtusioje ES. Taip pat akivaizdu, kad šalys, atvėrusios savo darbo rinkas naujųjų narių piliečiams, tikrai nepralaimėjo,  o pereinamieji laikotarpiai skatino nelegalų darbą, nesąžiningas darbo sąlygas bei atvykusių iš naujųjų ES narių - Vengrijos, Lietuvos, Latvijos ir kitų - darbuotojų diskriminavimą bei išnaudojimą", - teigė L.Andrikienė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627