Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-04-04
Europarlamentarė dr. L.Andrikienė: „Europos Sąjungai reikalinga bendroji energetikos politika, 25 atskirų politikų ir jų derinimo nepakanka"

Europos Parlamento
ELP -ED grupės spaudos tarnyba
Pranešimas
2006 04 04

Balandžio 3 d. Strasbūro plenarinės sesijos metu Europos Parlamento nariai dėl  Transeuropinių energetikos tinklų diskutavo su Europos Komisijos nariu, atsakingu už energetikos politiką, Andriu Piebalgsu. Diskusijų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė pabrėžė, kad ES Tarybos pozicija dėl transeuropinių tinklų yra nepakankama formuojant Bendrąją Europos energetikos politiką bei užtikrinant energijos tiekimo saugumą ES.

„Pasiūlymo dėl sprendimo, kurį šiandien svarstome, tikslai yra aiškūs: pritaikyti gaires išsiplėtusiai 25 narių Europos Sąjungai, leisti numatyti bendros svarbos projektų finansavimą, sudaryti sąlygas dujų ir elektros energijos vidaus rinkai sukurti ir svarbiausia - užtikrinti energijos tiekimo saugumą sujungiant valstybių narių tinklus tarpusavyje ir su kaimyninių šalių (pietryčių Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių, Ukrainos  ir t.t.) tinklais", - teigė L.Andrikienė

Europos Parlamentas pirmuoju skaitymu jau yra pritaręs Komisijos pasiūlymams dėl veiklos prioritetų nustatymo, dėl europinės svarbos projektų aprašymo ir Europos koordinatoriaus skyrimo sudėtingiems projektams. Tačiau L.Andrikienė apgailestavo, kad ES Taryba išreiškė kitokį požiūrį, siūlydama atsisakyti Europos koordinatoriaus, kitų svarbių nuostatų, kurioms Europos Parlamento jau buvo pritarta.

„Vietoje to Taryba pritarė tik neesminiams pakeitimams, išdėstytiems Parlamento rezoliucijoje, o pritardama transeuropinio tinklo sukūrimui Taryba tinklą traktuoja tik kaip paprastą valstybių narių tinklų junginį ir ES valstybių narių energetikos politikos priemonių suderinimą", - sakė Lietuvos atstovė.

 „Manau, kad to tikrai nepakanka. Europos Sąjungos energetikos rinkai priklauso daugiau nei 450 milijonų vartotojų, ši rinka yra antra pagal dydį pasaulyje. Jeigu ES veiktų išvien, ji būtų pajėgi apginti ir priversti gerbti savo interesus. Prisimenant neseniai kilusią su Ukraina ir Rusija susijusią krizę ir Hampton Court paskelbtus pareiškimus, pažymėsiu, kad mums neabejotinai reikia Europos bendrosios energetikos politikos, mums nepakanka atskirų 25 valstybių narių politikų. Europinio tinklo sukūrimas savo ruožtu įmanomas tik gerinant ir plečiant tinklų sujungimą", - pabrėžė L.Andrikienė.

Europos Parlamento narė taip pat pabrėžė, kad kalbant apie bendrą interesą ir prioritetinius projektus, reiktų prisiminti „AMBER“ tranzitinio dujotiekio projektą ir apsvarstyti jo perkėlimą į Gairių projekto prioritetinį europinės svarbos projektų sąrašą. Pasak L.Andrikienės, šio projekto įgyvendinimas pagerintų Baltijos regiono valstybių energijos tiekimo saugumą

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627