Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-12-13
Laima Andrikienė dėl teisingumo „paguodos moterims"

Dr. Laima Andrikienė
Kalba dėl rezoliucijos - Teisingumas „paguodos moterims"
Europos Parlamento plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 m. gruodžio 13 d.

Pasaulio istorijoje yra tokių puslapių, kurie neturėtų niekada ir niekur pasikartoti.

Vienas tokių puslapių - vadinamųjų „paguodos moterų" istorija. Kalbu apie oficialiai Japonijos vyriausybės užsakytą ir nuo 1930 m. iki antrojo pasaulinio karo pabaigos vykdytą jaunų moterų naudojimą vieninteliu tikslu - teikti seksualinius patarnavimus Japonijos imperatoriškųjų ginkluotųjų pajėgų kariams.  

Mes tiksliai nežinome, kiek moterų tokiu būdu buvo paimtos į vergovę, tačiau žinome, kad „paguodos moterų" sistema reiškė grupinius išprievartavimus, priverstinius abortus, pažeminimą bei lytinį smurtą, kurie baigdavosi sužalojimais, mirtimi arba savižudybėmis. Tai buvo vienas didžiausių prekybos žmonėmis atvejų 20 a., palietęs ne šimtus, bet tūkstančius moterų.

Moterims, kurioms pavyko išlikti, dabar yra aštuoniasdešimt ir daugiau metų, ir kai kas gali bandyti aiškinti, kad ši problema jau nebėra aktuali. Tačiau aš visiškai suprantu šių moterų ir jų šeimų troškimą atstatyti sutryptą jų garbę, ir šiandien mes išreiškiame mūsų solidarumą su moterimis, kurios tapo šios sistemos aukomis.

Šiandien mes kreipiamės į Japonijos vyriausybę, kad ji formaliai pripažintų ir prisiimtų istorinę ir teisinę atsakomybę bei pritaikytų veiksmingas administracines priemones, pagal kurias visoms išgyvenusioms sistemos aukoms ir mirusių aukų šeimoms būtų sumokėtos kompensacijos už karo metu patirtą žalą.

Atsižvelgiant į puikius Europos Sąjungos ir Japonijos santykius, grindžiamus abiem šalims bendromis vertybėmis, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, tikiu, kad Japonijos vyriausybė ir Nacionalinė Asamblėja Vyriausybė imsis visų būtinų priemonių, kad būtų pripažintos sekso vergių kančios, pašalintos esamos kliūtys kompensacijoms teismo būdu Japonijoje gauti, ir kad dabarties bei ateities kartos būtų informuotos apie minėtuosius įvykius.

Esu įsitikinusi, kad „paguodos moterų" sistemos egzistavimo oficialus pripažinimas ir atsiprašymas Japonijos vyriausybės vardu taip pat labai padėtų užgydyti mūsų bendros skausmingos istorijos žaizdas.