Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-12-17
L.Andrikienės klausimas Tarybai dėl Rusijos Dūmos rinkimų stebėjimo 2007 m. gruodžio 2 d.

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0954/07
Vyriausybės valandai 2007 Gruodžio mėnesio sesijoje
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Tarybai

Tema:   Remiantis ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės 2007 m. lapkričio 16 d. pareiškimu, ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė apgailestavo, kad „dėl precedento neturinčių suvaržymų ir daugybės biurokratinių kliūčių Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (angl. ODIHR) negali veikti atsakydamas į Rusijos Federacijos pateiktą kvietimą stebėti 2007 m. gruodžio 2 d. Rusijos Dūmos rinkimus“. Bet ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė pakartotinai pareiškė visapusiškai remsianti Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vykdomą rinkimų stebėjimo veiklą ir pastangas, dedamas siekiant užtikrinti rinkimų stebėjimo misijos dislokavimą.

Kokių veiksmų ėmėsi Taryba, kad būtų įveikti minėtieji suvaržymai ir kliūtys? Kaip Taryba vertina 2007 m. gruodžio 2 d. Rusijos Valstybės Dūmos rinkimus? Ar jie buvo laisvi ir sąžiningi ir ar atitiko tarptautinius standartus?

Tarybos atsakymas
12.12.2007 (H-0954/07)

Kaip jau nurodė Parlamento narė, dėl kliūčių, kurių netikėtai iškilo ruošiantis siųsti stebėtojus į gruodžio 2 d. vykusius Rusijos Dūmos rinkimus, Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (angl. ODIHR) negalėjo išsiųsti rinkimų stebėjimo misijos. Tarybai pirmininkaujanti valstybė apgailestauja, kad Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras buvo priverstas priimti minėtąjį sprendimą, juolab kad šis biuras kasmet siunčia stebėtojų į daugelį Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) priklausančių valstybių ir iki šiol nesusidurdavo su jokiomis kliūtimis. Tačiau, atsižvelgiant į Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro veiklos suvaržymą, per vėlai atsiųstą kvietimą, stebėtojų skaičiaus apribojimą ir sunkumus, iškilusius siekiant gauti vizas rinkimų stebėtojams, šis biuras vargu ar galėjo priimti kitokį sprendimą.

Atsižvelgiant į tai, kad vykstant ankstesniems rinkimams Rusijoje dauguma tarptautinių organizacijų stebėtojų nustatytų didesnių problemų buvo susijusios su laikotarpiu iki rinkimų, belieka apgailestauti, kad Rusijos valdžios institucijų numatyti apribojimai ypač varžo rinkimų stebėjimo misijos veiklą ilgalaikiu aspektu. Siekiant užtikrinti nepriklausomą rinkimų vertinimą būtina, kad Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras turėtų galimybę ne tik stebėti rinkimus tą pačią dieną, kai jie vyksta, bet ir visą rinkimų kampaniją.

Kalbant apie priemones, kurių ėmėsi Taryba, Parlamento narei tikriausiai žinoma, kad tik pats Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras gali priimti sprendimą, ar siųsti rinkimų stebėjimo misiją, ar ne. Taryba išreiškė savo susirūpinimą Rusijai ir artimiausiu metu vėl jį pakartos.

Reguliariai vykstančių susitikimų su partneriais iš Rusijos metu Taryba taip pat ketina išreikšti susirūpinimą ir paraginti Rusiją laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.