Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-12-13
L.Andrikienės klausimas Europos Komisijai dėl strateginio energetikos technologijų plano

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0955/07
Vyriausybės valandai 2007 gruodžio mėnesio sesijoje
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Komisija paskelbė komunikatą, kuriame raginama parengti naują strateginį energetikos technologijų planą (SET planą, kuriame būtų numatytos iniciatyvos pramonės srityje ir didesnės mokslinių tyrimų pastangos, padėsiančios įgyvendinti planus Europos Sąjungoje labiau įsisavinti technologijas, kurias taikant išmetama nedaug CO2). Tačiau pasiūlymus dėl finansavimo klausimų Komisija nusprendė atidėti kitiems metams.

Ar Komisija jau įvertino stipriąsias ir silpnąsias SET plano puses ir koks šio įvertinimo rezultatas? Ar Komisija numačiusi, kas ir kaip finansuos SET plano įgyvendinimą?

Komisijos atsakymas
11.12.2007 (NR. H-0955/07)

Rengdama Strateginį energetikos technologijų planą (angl. SET-Plan), Komisija atliko išsamią stipriųjų ir silpnųjų Europos energetikos technologijų tyrimų ir naujovių diegimo sistemos aspektų analizę, taip pat išsiaiškino, kokiomis technologijomis naudojamasi šiuo metu. Visa tai galima rasti „pajėgumų žemėlapyje“ ir „technologijų žemėlapyje“, kurie pristatomi komunikate dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET plano). Vertinimo išvados rodo, kad diegiant naujoves energetikos srityje susiduriama su gausybe sunkumų, bet sutelkę bendras pastangas ES lygmeniu galime šias problemas spręsti veiksmingiau. Reikia: pripažinti, kad energetikos technologija yra strategiškai svarbi, norint sustabdyti energetikos ir klimato kaitą; drauge planuoti mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą; veiksmingiau siekti savo tikslų, naudojant tikslingesnes ir galingesnes priemones; didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Finansavimo klausimu, Komisija norėtų pabrėžti, kad tai turėtų būti bendros pastangos, todėl reikia mobilizuoti viešuosius fondus, privatų sektorių ir , žinoma, daryti tai ES ir nacionaliniu lygmenimis. Pagal SET planą 2008 m. pabaigoje Komisija parengs komunikatą, kuriame išanalizuos galimus naujų investicijų šaltinius, įskaitant ES biudžetą.