Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-12-13
Dr. Laima Andrikienė: „ES - Kinijos santykių plėtrą stabdo nepagarba žmogaus teisėms Kinijoje"

 

Strasbūras, 2007 m. gruodžio 13 d.

                                                                                               
Gruodžio 12 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūre metu buvo diskutuojama dėl ES - Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo dėl žmogaus teisių. Lietuvos atstovė ir didžiausios EP frakcijos - Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupės biuro narė ir koordinatorė Žmogaus teisių pakomitetyje dr. Laima Andrikienė pabrėžė, jog pagarbos žmogaus teisėms trūkumas Kinijoje stabdo ES ir Kinijos santykių plėtrą.  Pasak europarlamentarės, „raktas ieškant sprendimo daugumoje atvejų yra Kinijos valdžios rankose".

„Neįmanoma  nuneigti fakto, kad nuo 1998 m., kai prasidėjo Kinijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimai, ES - Kinijos santykiai - politiniai, ekonominiai, prekybiniai, moksliniai - sparčiai plėtojosi, jie išaugo į strateginę partnerystę. Tačiau strateginė partnerystė, bent kaip mes ją suprantame, remiasi bendromis vertybėmis, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms buvo, yra ir bus ES vienybės pamatas, ir tai nėra vienadienė deklaracija, ES tai įrodo visa savo daugiau nei pusės šimto metų istorija. Tai laikas suprasti ir šalims - ES partnerėms: yra dalykų, kurių ES neatsisakys ir į nieką neiškeis. Tai noriu akcentuoti ypatingai šiandien, kai prieš kelias valandas šioje salėje buvo pasirašytas istorinis dokumentas - ES Pagrindinių teisių chartija", - pažymėjo L. Andrikienė.

„Kalbėdamiesi su Kinijos atstovais, net ir derybose dėl prekybos ar ekonominio bendradarbiavimo sutarčių mes visada prisimename ir prisiminsime, kad dėl politinių įsitikinimų, išpažįstamo tikėjimo, priklausymo etninei mažumai Kinijos piliečiai kenčia kalėjimuose, net dėl ekonominių nusikaltimų, kaip, pavyzdžiui, mokesčių slėpimas jie baudžiami mirties bausme," - sakė L. Andrikienė.

Europos Parlamento narė kalbėjo ir apie žmogaus teisių suvaržymus Kinijai ruošiantis 2008 m. Pekino olimpinėms žaidynėms. „Pastaruoju metu, artėjant Pekino olimpinėms žaidynėms, sužinojome apie naujus „išradimus", t.y. kad statant olimpinius objektus žmonių gyvenamieji būstai griaunami nesumokant net kompensacijos, kad patvirtintas 42 kategorijų asmenų, kurie nebus įleidžiami į olimpiadą, sąrašas, tarp jų - Dalai Lama su bendraminčiais, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai. Galiu pasakyti viena: tai visiškai nesuderinama nei su olimpinių žaidynių tradicijomis, nei apskritai su olimpiados dvasia. Todėl siūlau nedelsiant panaikinti garbės Kinijai nedarančius sąrašus ir užtikrinti, kad olimpiados proga būtų paleisti visi politiniai kaliniai, sąžinės kankiniai, kad būtų paskelbtas moratoriumas mirties bausmės vykdymui,"- sakė Lietuvos atstovė.

Lietuvos atstovė išreiškė apgailestavimą, kad „ES-Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas Pekine netapo istoriniu, o jo dalyviai - politikais, kurie ES ir Kinijos santykiams būtų suteikę naują kokybę. Pritrūko taip nedaug - tik daugiau dėmesio ir pagarbos žmogui, žmogaus teisėms," - kalbėjo L. Andrikienė.

Biuro nario ir koordinatoriaus vaidmuo yra vienas reikšmingiausių, organizuojant  Europos Parlamento komitetų darbą, formuojant frakcijos, komiteto, o vėliau ir Europos Parlamento poziciją svarbiais politiniais klausimais, ją derinant su kitų frakcijų atstovais. Suformuotą ir galutinę poziciją koordinatorius pristato visuomenei, atstovauja savo frakcijos bei Europos Parlamento politines nuostatas žiniasklaidos rengiamų diskusijų metu.

Daugiau informacijos:
Živilė Didžgalvienė, ELP-ED spaudos tarnyba
Tel.: + 32 475 751627