Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-12-11
Laima Andrikienė apie 2007 m. ES metinę žmogaus teisių ataskaitą

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl ES metinės žmogaus teisių ataskaitos - 2007 m.
EP plenarinė sesija, Strasbūras, 2007 12 11

Pirmiausiai noriu padėkoti metinės ataskaitos rengėjams. Šio dokumento laukė ne tik Europos Parlamentas, bet ir tokios institucijos kaip JT Žmogaus teisių taryba, Europos Taryba, taip pat nevyriausybinės organizacijos, savo veiklą plėtojančios žmogaus teisių gynimo srityje, dialogo su kuriomis prasmę sunku pervertinti. Turiu galvoje ir Europos Parlamento, ir jo Žmogaus teisių pakomitečio, ir JT Žmogaus teisių tarybos dialogą su pilietine visuomene, jos grupėmis.

Visiškai sutinku su ES prezidentūros ir ponios Komisarės pasakytomis mintimis, tačiau noriu pastebėti dar keletą momentų.

Ši metinė ataskaita yra pakankamai detali ES veiksmų žmogaus teisių srityje apžvalga visame pasaulyje. Ji apima ES valstybių narių, ES Komisijos ir Europos Parlamento veiklą. Šioje ataskaitoje galima rasti ir situacijos konkrečiuose pasaulio regionuose apžvalgą, tačiau aš pasigendu kelių dalykų, kurie padarytų ataskaitą dar vertingesnę.

Pirmiausia, pasigedau ES politikos žmogaus teisių gynimo srityje vertinimo. Metams pasibaigus būtų labai gerai žinoti, kaip ES Taryba kartu su Komisija vertina savo veiksmų rezultatus, jų poveikį. Būtent tokia ataskaita būtų daug vertingesnė nei veiksmų  išvardijimas, koks ilgas tas sąrašas bebūtų. Į rezultatą orientuotas požiūris padarytų visus ES veiksmus žmogaus teisių gynimo srityje labiau matomus ir vertus pripažinimo. Tai galioja ir kalbant apie individualius atvejus, kurie minimi ataskaitoje: ką vis dėlto per metus pavyko Europos Sąjungai pasiekti? O gal mūsų taktika ir veiksmai nedavė jokio efekto, gal atvirkščiai - pasekmės buvo priešingos nei buvo tikėtasi?

Kita vertus, ataskaitoje pasigedau ir to, kas susiję su Europos Parlamento darbu, mūsų priimtų rezoliucijų rekomendacijomis. Europos Parlamentui būtų pravartu žinoti, į kokias EP rekomendacijas Komisija ir Taryba atsižvelgė, ką iš mūsų siūlymų įgyvendino, kokie buvo to rezultatai.

Ir trečia: vienoje ataskaitos dalių aptariama ES veikla tarptautiniuose forumuose, įskaitant JT Generalinę asamblėją, JT Žmogaus teisių tarybą, Europos Tarybą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją. Šioje dalyje taip pat pasigedau vertinimo, ypatingai dėl ES veiklos JT Žmogaus teisių taryboje ir JT GA Trečiajame komitete, šių pastarųjų dviejų institucijų funkcijų dubliavimo problemų finansinių ir kt. resursų efektyvumo požiūriu.