Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-11-14
Laima Andrikienė dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos

Laima Andrikienė
Paaiškinimas po balsavimo
Dėl EP rezoliucijos dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 11 14

Šiandien mes balsavome dėl EP rezoliucijos, parengtos Thierry Cornillet pranešimo pagrindu, dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos. Noriu padėkoti pranešėjui ir dar kartą patvirtinti savo pritarimą šiam svarbiam dokumentui.

Mes puikiai žinome, kad Europos Sąjunga, kalbant apie Komisiją ir ES valstybes nares, yra pirmaujanti humanitarinės pagalbos teikėja, ES įnašas šioje srityje vien 2006 m. sudarė daugiau nei 2 milijardus eurų, o tai sudaro daugiau nei 40 proc. oficialios tarptautinės humanitarinės pagalbos, vien 2006 m. ES suteikė pagalbą 75 šalims ir 100 milijonų žmonių.

Visiškai pritariu nuomonei, kad ES turi apibrėžti, kokios, jos manymu, turėtų būti humanitarinės veiklos naujosios ribos. Kita vertus, ES turi apibrėžti savo poziciją naujų tarptautinių iniciatyvų ir Jungtinių Tautų inicijuotos reformos proceso atžvilgiu. Kaip EP Biudžeto komiteto narė noriu pažymėti ir trečią problemą, kurią turi išspręsti ES, t.y. kad reikia kuo geriau suderinti EB ir valstybių narių išteklius, kad jais galėtų efektyviai pasinaudoti humanitarinių nelaimių aukos.

Šiame kontekste pažymėtinas ir 2007-2013 m. finansiniame plane numatytas Neatidėliotinos pagalbos rezervas, skirtas teikti pagalbą tų įvykių metu, kurie negalėjo būti numatyti sudarant ES biudžetą. Šis rezervas - 221 milijonas eurų - įrašytas į biudžetą kaip atsargumo priemonė ir bendru Parlamento ir Tarybos susitarimu gali būti panaudotas, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymus.

Reiškiu viltį, kad EP pozicija - konkreti ir tiksli - padės pasiekti mūsų bendrus tikslus ir prisidėti prie ES siekiamo konsensuso dėl humanitarinės pagalbos.