Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-11-07
Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė: „Ar tikrai norime, kad ES taptų labiausiai sekama vieta pasaulyje?"

Briuselis, 2007 m. lapkričio 7 d.

Lietuvos atstovė Europos Parlamente dr. Laima Andrikienė raštu kreipėsi į ES Tarybą išreikšdama susirūpinimą, ar nebus pažeidžiamos ES piliečių teisės ir laisvės, kai siekiant užkirsti kelią terorizmui yra dalijamasi duomenimis apie keliaujančius asmenis, taip pat turi įsigalioti direktyva dėl telefoninių pokalbių įrašymo.

„ES valstybėse narėse prasidėjo aktyvios diskusijos apie tai, kad naudojant naujas technologijas ir su ne ES valstybėmis (pavyzdžiui, JAV) dalijantis duomenimis apie keleivius, siekiant aptikti teroristus, kyla grėsmė, kad tokiu būdu bus pasikėsinta į žmonių pilietines laisves. Panaši nuomonė yra ir apie vėliau priimtą direktyvą dėl telefoninių pokalbių įrašymo. Duomenų apie keleivius dalijimosi ir telefoninių pokalbių įrašinėjimo kritikai įtikinėja, kad  tokie planai kelia grėsmę kiekvieno asmens saugumui ir riziką, kad ne ES šalių piliečiai bus dar labiau diskriminuojami," - rašo Lietuvos atstovė.

Į Europos Parlamento narės klausimą, kokios pozicijos laikosi Taryba duomenų apie keleivius rinkimo plano įgyvendinimo klausimu bei kokių veiksmų ketinama imtis, siekiant užtikrinti, kad nebus pažeistos piliečių laisvės, o atvirkščiai, kad jos bus apsaugotos ir apgintos, ES Taryba atsakė, kad kol kas negali pateikti savo pozicijos, nes nėra gavusi Europos Komisijos pasiūlymo dėl keleivių asmens duomenų registro.

„Jeigu klausime minima „Telefoninių pokalbių įrašymo direktyva“ yra Duomenų apsaugos direktyva, tai Taryba užtikrina, kad pagal šią direktyvą telefoninių pokalbių įrašinėti neleidžiama. Direktyvoje numatyta saugoti srauto duomenis, pvz., iš kokio telefono ir kokiu numeriu skambinta, taip pat skambučio trukmę, kaip priemonę tyrimams atlikti. Pagal šią direktyvą pokalbių turinys negali būti įrašomas", - rašoma Tarybos atsakyme europarlamentarei.

Komentuodama vakar (2007 11 06) Europos Komisijos pristatytą pasiūlymą, kuris bus aptariamas ES Taryboje ir apie kurį kalbama Tarybos atsakyme europarlamentarei, L.Andrikienė pabrėžė, kad tai labai svarbu devynioms šalims, kurios artimiausiais mėnesiais turėtų prisijungti prie Šengeno. Šiose šalyse nuogastaujama, kad  toks duomenų rinkimo būdas pažeistų ir imigrantų, ir ES piliečių teises. „Tai tik dar viena priemonė, skirta sekti visus ir paverčianti kiekvieną asmenį "įtariamuoju", nesuteikiant jokios teisės žinoti, kas ir kaip šiuos duomenis naudoja ir naudos".  

Dr. Laimos Andrikienės nuomone, „kiekvienos iš šių priemonių taikymo pagrindas yra tas pats - visos jos yra skirtos kovoti su terorizmu. Tačiau nepakanka įrodymų, kad duomenų, susijusių su kiekvieno asmens, esančio Europos Sąjungoje veikla, rinkimas duos laukiamų rezultatų. Be to, galimas šių duomenų panaudojimas kitiems tikslams dabar ar ateityje pavers Europos Sąjungą labiausiai sekama vieta pasaulyje. Mes, naujųjų valstybių narių gyventojai, tokią „tvarką "dar prisimename, ir ji susižavėjimo mums tikrai nekelia".

ES Taryba numato lapkričio mėnesį pasiekti visuotinį sutarimą dėl pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos, kuriame būtų nustatyti būtiniausi duomenų apsaugos standartai, atsižvelgiant į žmogaus teisių, pilietinių laisvių aspektus.

Daugiau informacijos:
Živilė Didžgalvienė, ELP-ED spaudos tarnyba
Tel.: + 32 475 751627