Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-10-25
Antiterorizmas prieš pilietines laisves

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0773/07
Vyriausybės valandai 2007 Spalio mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Tarybai

ES valstybėse narėse prasidėjo aktyvios diskusijos apie tai, kad naudojant naujas technologijas ir dalijantis duomenimis apie keleivius siekiant aptikti teroristus kyla grėsmė, kad bus kėsinamasi į žmonių pilietines laisves, ir apie vėliau priimtą direktyvą dėl telefoninių pokalbių įrašymo. Duomenų apie keleivius dalijimosi ir telefoninių pokalbių įrašinėjimo kritikai įtikinėja, kad tokie planai kelia grėsmę kiekvieno asmens saugumui ir riziką, kad ne ES šalių piliečiai bus dar labiau diskriminuojami. Ši grėsmė labai svarbi devynioms šalims, kurios ateinančiais mėnesiais turėtų prisijungti prie Šengeno ir laikomasi nuomonės, kad toks duomenų rinkimo planas pažeistų ir imigrantų, ir ES piliečių teises.

Kokios pozicijos laikosi Taryba duomenų apie keleivius rinkimo plano įgyvendinimo klausimu? Kokių veiksmų ketina imtis Taryba siekdama užtikrinti, kad nebus pažeistos pilietinės laisvės, o atvirkščiai, kad jos bus apsaugotos ir apgintos?

Tarybos atsakymas
24.10.2007 (H-0773/07)

Atsakymas, kurį parengė pirmininkaujanti valstybė narė, neįpareigojantis nei Tarybos, nei valstybių narių, negalėjo būti pateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą, surengtą plenarinio posėdžio metu, per 2007 m. spalio mėn. sesiją, Strasbūre.

Taryba dar negavo Komisijos pasiūlymo dėl keleivių asmens duomenų registro, kurį mini Parlamento narys, todėl negalėjo pateikti savo pozicijos šiuo klausimu.

Jeigu klausime minima „Telefoninių pokalbių įrašymo direktyva“ yra Duomenų apsaugos direktyva, tai Taryba užtikrina, kad pagal šią direktyvą telefoninių pokalbių įrašinėti neleidžiama. Direktyvoje numatyta saugoti srauto duomenis, pvz., iš kokio telefono ir kokiu numeriu skambinta, taip pat skambučio trukmę, kaip priemonę tyrimams atlikti. Pagal šią direktyvą pokalbių turinys negali būti įrašomas.

Lapkričio mėn. Tarybos posėdžio metu numatoma pasiekti visuotinį sutarimą dėl pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos, kuriame būtų nustatyti būtiniausi duomenų apsaugos standartai atsižvelgiant į Trečiąjį ramstį.