Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-06-18
Laima Andrikienė apie JT Žmogaus teisių tarybos penktąją sesiją

Dr. Laima Andrikienė
Kalba apie JT |Žmogaus teisių tarybos penktąją sesiją
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 06 18

Praėjusią savaitę Europos Parlamento ad hoc delegacija, kurios narė buvau ir aš, dalyvavo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 5-ojoje sesijoje. Ši Taryba, praėjusių metų kovo mėnesį įkurta vietoj diskredituotos ir perdėm politizuotos Žmogaus teisių komisijos, šią savaitę, šiandien, turi priimti sprendimą dėl šios Tarybos darbo metodų, dienotvarkės formavimo principų, sprendimų priėmimo ir etikos kodekso.

Praėjusią savaitę įsitikinome, kad Europos Sąjungos valstybėms narėms, kurios yra šios Tarybos narės, ypatingai sunku vykdyti savo misiją, efektyviai daryti įtaką valstybių, kuriose sistemingai pažeidžiamos žmogaus teisės, vyriausybėms. Manau, kad laikas Europos Sąjungai iš naujo įvertinti savo vaidmenį Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje ir paieškoti naujų, efektyvesnių instrumentų siekiant sėkmingai vykdyti savo misiją. Antraip ši Taryba pakartos liūdną Žmogaus teisių komisijos patyrimą.