Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-06-06
Laima Andrikienė dėl JT Žmogaus teisių tarybos

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl ES Tarybos ir Komisijos pareiškimų:  5-oji JT Žmogaus teisių tarybos sesija
EP plenarinė sesija
Briuselis, 2007 06 06

Pirmiausiai norėčiau padėkoti Tarybos ir Komisijos atstovams už pranešimus apie pirmuosius JT Žmogaus teisių tarybos darbo metus ir dėl penktosios JT ŽTT sesijos. EP rytoj balsuos dėl rezoliucijos šiuo klausimu, kurioje yra išdėstytos pagrindinės problemos, mūsų lūkesčiai dėl ŽTT veiklos metodų, mechanizmų, specialiųjų procedūrų, specialiųjų pranešėjų, universalios periodinės peržiūros (Universal Periodic Review), ES vaidmens.

Europos Parlamentas neabejotinai daug tikėjosi ir tikisi iš Žmogaus teisių tarybos dėl paprastos priežasties - nes žmogaus teisės yra ypatingos svarbos dalykas, nes pagarba žmogaus teisėms, jų gynimas yra pagrindinė ES etikos ir teisyno dalis, apskritai Europos vienybės ir integralumo pamatas. O JT Žmogaus teisių taryba gali suteikti puikias galimybes efektyviai veikti ginant, saugant žmogaus teises, propaguojant jas Jungtinių Tautų rėmuose.

Šia prasme penktoji sesija yra ypatingai svarbi, nes pirmieji ŽTT veiklos metai išryškino problemas, trūkumus, kuriuos galima ir reikia ištaisyti jau dabar tam, kad ŽTT taptų tikrai patikima struktūra, galinčia adekvačiai, kai reikia - skubiai reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus bet kurioje pasaulio šalyje, sugebančia rasti poveikio priemones, įgalinančias įtakoti vyriausybes valstybių, kuriose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės.

Pirmieji ŽTT veiklos metai leido patikrinti, ar taikydama sumanytas procedūras ir mechanizmus ŽTT galės įgyvendinti ambicingą programą, kurią ji pati patvirtino. Pirmųjų metų patyrimas, rezoliucijos dėl Darfuro, taip pat dėl Irano ir Uzbekistano, konfidencialumo reikalavimų taikymas, kai buvo svarstomi žmogaus teisių pažeidimai dviejose pastarosiose šalyse, kai kurie kiti sprendimai pademonstravo, kad ŽTT procedūros turi būti maksimaliai skaidrios, o specialieji pranešėjai, ekspertai būtų tikrai nepriklausomi. Būtini ir aiškūs kriterijai renkant ŽTT narius, vadovaujantis paprasta logika, kad valstybės, kuriose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės, negali būti renkamos ŽTT narėmis.

Antraisiais darbo metais iš 47 ŽTT valstybių narių tik 7 (vietoj 8) bus ES valstybės narės. ŽTT sudėtis ir veiklos metodai nepalieka ES kitos išeities, kaip tik turėti ambicingą programą ir tikslus, veikti koordinuotai ir sutartinai, naudojant pagalbos ir politinės paramos mechanizmus rasti sąjungininkus tarp Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos šalių, o taip pat visas ŽTT procedūras ir mechanizmus padaryti maksimaliai skaidrius ir efektyvius, reikalauti įgyvendinti aiškius narystės Žmogaus teisių taryboje kriterijus.

ES negali leisti diskredituoti ir politizuoti JT Žmogaus teisių tarybą, kaip tai buvo padaryta su JT Žmogaus teisių komisija.