Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-04-03
Karjeros diena Kauno kolegijoje

GEODEZIJOS IR GEOINFORMACINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTŲ KARJEROS DIENA KAUNO KOLEGIJOJE
Doc. Ilona Urbanavičienė

Europos Parlamento narės dr. L.Andrikienės siurprizas Geodezijos katedrai
2007 m balandžio 3 d. Kauno kolegijos kraštotvarkos fakultete vyko jau trečius metus iš eilės išskirtinio įmonių dėmesio bei didelio studentų susidomėjimo sulaukęs renginys „Geodezijos ir GIS karjeros diena 2007“. Šiemet ji buvo net iš kelių dalių, visus patraukė įdomia programa. Iš anksto vyko seminarai, susitikimai su Kauno kolegijos karjeros centro vadove, per kuriuos buvo diskutuojama, kaip geriau pasirengti pokalbiui su darbdaviu, parašyti tinkamą motyvacinį laišką, geriausiai atskleisti savo gebėjimus ir kita. Karjeros dieną veikė studentų kūrybinių darbų paroda, vyko talentų konkursas.
Renginį pradėjusi Geodezijos katedros vedėja doc. B.Nenortaitė padėkojo visiems atvykusiems į renginį ir pristatė į karjeros dieną atvykusių įmonių atstovus iš UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „HNIT-BALTIC“, UAB „InfoEra“, UAB „GPS partneris“, VĮ „Valstybinis miškotvarkos institutas“, UAB „Aerogeodezijos institutas“, Ž.Rinkevičiūtės IĮ, UAB „Kauno komprojektas“, UAB Korporacija „Matininkai“, UAB „Informacinės technologijos“, UAB „Valakas“, J.Zigmantienės IĮ, VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo, UAB „Hidroprojektas“.
Vedėja taip pat pasidžiaugė, kad šiais metais į Karjeros dieną mielai sutiko atvykti Europos Parlamento narė, Jungtinės Karalystės Kingstono universiteto garbės daktarė, Nepriklausomybės Atstatymo Akto signatarė dr. Laima Andrikienė.
Kraštotvarkos fakulteto dekanas doc. V.Makūnas trumpai supažindino pirmą kartą dalyvaujančius svečius su Kraštotvarkos fakultetu, rengiamomis studijų programomis, su fakulteto struktūra, pedagoginiu personalu. Fakultete dirba 8 docentai, 24 lektoriai ir virš 10 asistentų, 4 mokslų daktarai. Studijuoja apie 1000 studentų, iš kurių daugiau kaip 500 yra dieninių studijų studentai ir virš 400 neakivaizdinių studijų studentų. Jis pakvietė visus atvykusius svečius, studentus aktyviai dalyvauti renginyje, taip pat padėkojo visai Geodezijos katedrai ir vedėjai doc. B.Nenortaitei už renginio organizavimą, palinkėjo, kad Karjeros diena taptų tradiciniu katedros renginiu, kasmet įgyjančiu vis naujesnių ir įdomesnių bruožų.

L.Andrikienė: „Atvykau pasidžiaugti jūsų sėkme"
Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė kalbą pradėjo prisiminimu, kad pirmąjį kartą Kraštotvarkos fakultete apsilankė 1997 metais ir jau dešimtmetis kaip kartas nuo karto čia lankosi.
„Kiekvieną dieną stengiuosi pabėgti iš Vilniaus, nes Lietuvos labai pasiilgstame visi, kurie dirbame Europos Parlamente, norisi pabūti su savais žmonėm ir pamatyti apskritai kaip Lietuva atrodo“, - sako visą savaitę Lietuvoje praleisianti europarlamentarė dr. L.Andrikienė. Todėl pasinaudojusi proga, kad Kraštotvarkos fakultete vyksta Karjeros diena, apsilankė norėdama pamatyti tai, kas fakultete ir Geodezijos katedroje yra padaryta už Europos Sąjungos lėšas.
„Man Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Geodezijos katedra yra sėkmės pavyzdys Lietuvoje“, - sakė europarlamentarė. Daugelis universitetų, kolegijų rengia paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, tačiau kiek teko susipažinti, važinėjant po regionus, daugelis skundėsi, kad jų paraiškos buvo atmestos. Tuo tarpu visi Geodezijos katedros parengti projektai gavo ES paramą, todėl L.Andrikienė ir susidomėjo ES paramos realizavimu Kauno kolegijoje, atvyko pažiūrėti, kaip kuriamas geoinformacinių sistemų kompetencijų centras, kokiais naujais geodeziniais matavimo prietaisais, kompiuteriais bei specializuota programine įranga galės naudotis kolegijos studentai, kokie moksliniai taikomieji tyrimai, tarptautinis bendradarbiavimas vystomi, kokios galimos tolesnės šio GIS kompetencijų centro plėtros galimybės, atsižvelgiant į europinę patirtį, nes GIS technologijos sparčiai vystosi visoje Europoje , taip pat ir Lietuvoje.
Keletą žodžių europarlamentarė tarė čia studijuojantiems ir savo karjerą planuojantiems studentams. Dr. L. Andrikienė pastebėjo, kad dauguma Lietuvos moksleivių baigę mokyklas tuoj pat stengiasi stoti į universitetus. Kam ši kartelė yra per aukštai iškelta, mato, kad su savo pažymiais tos kartelės neįveiks ar dėl kitų, asmeninių priežasčių, renkasi kitokias studijas - kolegiją ar profesinio rengimo centrą.
„Aš pastebiu Lietuvoje norą kolekcionuoti diplomus. Vienas diplomas bakalauro, tuoj pat stojama į magistratūrą, siekiama magistro diplomo. O, žinote, pats
diplomas juk neužtikrina karjeros. Ne diplomas turi būti tikslas, o žinios“, - sakė dr. L.Andrikienė.
Europarlamentarė teigė, kad magistrantūros studijas reikėtų rinktis ne paskubomis, tik gavus bakalauro diplomą, o šiek tiek padirbėjus, apsisprendus, kokios toliau karjeros norėtųsi. „Europos universitetų rektoriai apskritai galvoja apie tai, kad greičiausiai ateityje diplomų nebus, mes tiesiog mokysimės su jumis visą gyvenimą, sieksime vienos ar kitos srities žinių“, - teigė parlamentarė. „Diplomas neužtikrina karjeros ir gerbūvio“, – akcentavo dr. L.Andrikienė, pagrįsdama mokymosi visą gyvenimą svarbą. „Tą dieną, kai sustosite mokytis, iš tikrųjų sustosite darę ir savo karjerą. Šio laikmečio, ateities žmogui iššūkiai yra labai sudėtingi, ir juos sutikti bus nelengva. Tam reikia ruoštis, pasirengti tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.“
Visus susirinkusius ypač nudžiugino tai, kad europarlamentarė, įvertindama Kraštotvarkos fakulteto Geodezijos katedros pasiekimus projektinėje veikloje, pakvietė šio renginio dalyvius ir organizatorius – Kraštotvarkos fakulteto Geodezijos katedros studentus ir dėstytojus atvykti į Briuselį ir Strasbūrą, aplankyti Europos Parlamentą, gal būt ir panašią mokymo įstaigą Belgijoje, susirasti būsimų projektų partnerius.
Geodezijos katedros bendruomenei tai buvo didžiulis siurprizas ir be galo džiugus sunkaus, trijų metų darbo įvertinimas. Dar ilgai tą popietę katedros dėstytojai ir studentai aptarinėjo p. Laimos Andrikienės pasiūlymą, labai džiaugėsi, o kartu ir labai jaudinosi.
Katedros dėstytojai ir studentai puikiai žino dr. Laimos Andrikienės veiklą Europos Parlamente ir Lietuvoje (pasirodo, nemaža dalis bendruomenės skaito jos tinklalapį www.laimaandrikienė.lt), džiaugiasi jos pasiekimais, linki jai sėkmės darbuojantis mūsų valstybei.
Dr. L.Andrikienė palinkėjo Geodezijos katedros studentams sėkmės studijose ir karjeroje, projektuoti savo karjerą neapsiribojant vien Vilniumi, Kaunu, Lietuva, o žvelgiant plačiau, matant visą Europą.

Praktinis specialistų rengimas kolegijoje
Karjeros dienoje kalbėjęs kolegijos direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai A.Vaidelys pacitavo prof. Jucevičiaus mintį: „Mums reikia, darbdaviams, visai Lietuvai žmonių, kurie būtų įdarbintini“. „Įdarbintinas“ – tai žmogus, dėl kurio darbdaviai kovoja. Tai žmogus, kuris tam darbui turi reikalingų kompetencijų, kurių darbdavys ieškodamas dažnai neranda. Direktoriaus pavaduotojas A.Vaidelys informavo susirinkusiuosius, atkreipdamas darbdavių dėmesį, kad akredituota kolegija, pagal Aukštojo mokslo įstatymo pataisą, turi teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį.
Geodezijos katedros vedėja B.Nenortaitė pristatė katedros veiklą, supažindino su realizuojamomis neuniversitetinių studijų programomis „Geodezija“ ir „Geoinformacinės sistemos“, papasakojo, kokias kompetencijas įgis absolventas, baigiantis šias studijų programas, pristatė mokslinių taikomųjų tyrimų kryptis. Ji taip pat kalbėjo apie katedros parengtus ir gavusius ES struktūrinių fondų paramą projektus: „Geoinformacinių sistemų infrastruktūros plėtra, orientuojantis į technologines inovacijas ir eurointegraciją“ (2 938 451 Lt ), kurį įgyvendinus bus įkurtas GIS kompetencijų centras, kuriame vyks praktinis studentų mokymas, vykdomi moksliniai taikomieji tyrimai, nuotolinės studijos, įvairūs kvalifikacijos tobulinimo kursai, ir visa tai prisidės prie mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimo; „Inovatyvių mokymosi priemonių parengimas, tobulinant neuniversitetinių studijų geoinformacinių sistemų programą“ (831 000 Lt), kurį realizavus bus sukurta 8 modulių praktinio mokymo(si) medžiaga analogine ir elektronine forma, patobulinta geoinformacinių sistemų studijų programa. Tai leis tobulinti Geodezijos katedroje realizuojamų studijų kokybę bei užtikrinti GIS kompetencijų centro tikslų įgyvendinimą.

Karjeros dienos talentų konkursas
Didelio susidomėjimo sulaukė Studentų talentų konkursas, kuriame dalyvavo visų kursų studentų komandos. Komandoms reikėjo prisistatyti, atsakyti į bendro pobūdžio, rodančio studentų erudiciją, bei specialybinius klausimus, atlikti praktines užduotis – paruošti ir pastatyti matavimo prietaisus lauke – nucentruoti, nugulsčiuoti. Talentų konkurso dalyvių gebėjimus vertino svečiai- gamybininkai. Nugalėtojais tapo Geoinformacinių sistemų antro kurso studentai N.Patraitytė, L.Mikašauskas, N.Saveljeva, V.Buzaitis, antrąją vietą laimėjo Geodezijos antro kurso komanda: A.Urbanavičius, A.Turčinavičiūtė, D.Šalkauskas, D.Auzacalitaitė. Praktines užduotis geriausiai atliko Pr. Paplauskas, Z.Norkus (GD4 grupė), E.Zavišius (GIS4/2 grupė). Nugalėtojai buvo apdovanoti piniginėmis dovanomis bei gamybininkų atvežtais prizas.


Gamybinių organizacijų bei įmonių pristatymas
Su didžiuliu dėmesiu studentai klausėsi įmonių, firmų pristatymo, tai buvo puiki galimybė studentams susirasti sau baigiamosios technologinės praktikos vietą ar įsidarbinti.
UAB „HNIT-BALTIC“ atstovas Artūras Paltarackas supažindino su įmonės veikla, iformavo studentus, kokiose srityse yra reikalingi GIS specialistai. Tai ir savivaldybės įmonės, ir inžinerinės įmonės, ir Registrų centras, UAB „Aerogeodezijos institutas“ ir t.t. Studentams, kurie intensyviai domisi GIS technologijomis, suteikiamos galimybės nemokamai gauti diplominių darbų rašymui metines ArcGIS licenzijas.
UAB „InfoEra“ atstovas Egidijus Gargamas trumpai supažindino su įmonės veikla, užsienio partneriais, vykstančiais mokymais su GIS, GeoMap, Byla, Inventorizacija produktais, įmonės vykdomais projektais. Studentus, baigusius mokslus, pakvietė prisijungti prie UAB „Infoera“ kolektyvo.
UAB „GPS partneris“ direktorius Remigijus Abromavičius pristatė naujausius produktus: lazerinius tolimačius, nivelyrus, teodolitus, elektroninius tacheometrus.
UAB „Aerogeodezijos institutas“ atstovas, Technikos ir plėtros direktorius Gintaras Rumšas pristatė įmonės veiklą, struktūrą, pažymėjo, kad institutas užsiima kartografinės medžiagos rengimu (žemėlapių sudarymas, skaitmeninės georeferencinės duomenų bazės, skirtos įvairiems GIS taikymams), atlieka geodezinius matavimus ir kt. Nemažai kolegiją baigusių studentų dirba įmonėje, taip pat kasmet čia atlieka gamybinę praktiką po keletą studentų.
UAB „Kauno Komprojektas“ direktorius Antanas Veselka trumpai supažindino su įmonės veikla. Pabrėžė, kad įmonėje suteikiama galimybė kolegijos studentams atlikti gamybinę praktiką.
UAB Korporacija „Matininkai“ atstovas supažindino su įmonės veikla, kurios pagrindinės geodezinės veiklos kryptys - geodeziniai darbai, žemės sklypų kadastriniai matavimai, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, topografinių planų rengimas. Susirinkusieji buvo supažindinti
su įsidarbinimo galimybėmis, darbo sąlygomis ir teikiamomis socialinėmis garantijomis įmonėje.
UAB „Informacijos technologijos“ pardavimų direktorius supažindino su kuriamomis ir diegiamomis informacinėmis sistemomis, platinama programine įranga. Teisingai atsakiusiems į klausimus apie įmonę studentams buvo įteikti marškinėliai.
Išklausę įmonių pristatymo studentai labai aktyviai individualiai bendravo su jų atstovais, daugelis susitarė dėl technologinės ir baigiamosios praktikos atlikimo bei įsidarbinimo.
Renginys baigėsi pokalbiu - diskusija prie kavos puodelio su visų firmų, įmonių, organizacijų atstovais, kokį geodezijos ir geoinformacinių sistemų specialistą norėtume matyti ateityje.
Gamybininkai labai gerai atsiliepė apie katedroje rengiamus specialistus, pažymėjo, kad jie žymiai geriau pasirengę praktiniam darbui nei baigę universitetus. Jie dėkojo katedros vedėjai ir katedros bendruomenei už didžiulį darbą, kurį jie skiria projektų bei praktiniam geodezijos ir geoinformacinių sistemų specialistų rengimui. Renginio pabaigoje katedros vedėja dar kartą padėkojo už dalyvavimą ir pakvietė visus atvykti į gegužės 3 d. katedros kartu su VGTU ir LŽŪU geodezijos ir žemėtvarkos katedromis organizuojamą respublikinę mokslinę praktinę konferenciją „Matavimų inžinerija ir GIS“.