Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-03-15
Laimos Andrikienės klausimas Komisijai dėl naujų ES transporto politikos prioritetų, susijusių su Baltijos jūros regionu

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0175/07
Vyriausybės valandai 2007 Kovo mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Po ES plėtros 2004 metais dauguma prie Baltijos jūros esančių valstybių yra ES valstybės narės, kuriose dėl tam tikrų šalių plataus masto ekonominės veiklos ir didėjančios ES valstybių narių ir kaimyninių šalių bendradarbiavimo svarbos atsiranda transporto paslaugų sistemos naujos kokybės ir naujoviškų sprendimų poreikis, siekiant racionalizuoti krovinių srautus regione.

Kokie yra nauji ES transporto politikos prioritetai ir tendencijos, susijusios su Baltijos jūros regionu ir Baltijos šalimis, ypač atsižvelgiant į trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvas?

Komisijos atsakymas
13.3.2007 (H-0175/07)

Baltijos regiono šalių ekonomikos augimas yra didesnis negu ES vidurkis. Tai reiškia, kad daugėja pervežimų tarp Baltijos valstybių ir už jų ribų poreikis.

Septyni iš trisdešimties prioritetinių transeuropinio transporto tinklo (TEN–T) projektų, kuriuos 2004 m. nustatė Parlamentas ir Taryba, susiję su Baltijos jūros regionu. Nepaisant to, kad atsižvelgiant į TEN biudžetą (2007–2013) galimybės ribotos, naujosioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė, naudojantis regioniniais fondais, ypač Sanglaudos fondu, iki nustatyto termino įgyvendinti daugelį prioritetinių projektų ir modernizuoti savo geležinkelio bei kelių tinklą ir svarbius tarptautinius ar regioninius oro uostus.

Jūros transportas Baltijos regione tampa vis svarbesnis – apie 50 proc. išorės prekybos susijusi su gabenimu jūra. Taigi ypatingą dėmesį reikėtų skirti investicijoms į uostų ir nuo uostų nutolusių valstybių infrastruktūrą. Vadinamosios jūros magistralės taip pat labai svarbios. Jos nurodytos Komisijos komunikate dėl svarbiausių Europos transporto ašių plėtros į kaimynines šalis, kaip viena iš penkių tarpvalstybinių transporto ašių, labiausiai padedančių skatinti mainus, prekybą ir tarptautinį transportą, kurios turėtų padėti ilguoju laikotarpiu sustiprinti regionų bendradarbiavimą ir integraciją. Šiaurės ašis ypatingai svarbi Baltijos jūros regionui. Ji jungia Rusiją ir Norvegiją su šiaurės ir Baltijos regiono valstybėmis narėmis.

Kalbant apie geležinkelių transportą, ES politiniai prioritetai apima: susijusių šalių geležinkelio rinkos atvėrimą ir skirtingų bėgių geležinkelio sistemų tarpusavio sąveikos plėtrą.