Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-03-07
Europarlamentarė L. Andrikienė: „Lietuvos Ministrui Pirmininkui pristatėme Baltijos jūros strategiją“

Šiandien Europos Parlamente Briuselyje Lietuvos atstovės Laimos Andrikienės iniciatyva čia viešinčiam Lietuvos Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui buvo pristatyta Baltijos jūros regiono strategija, kuriai Europos Parlamentas didele balsų dauguma pritarė 2006 m. lapkričio 16 dieną.


Europos Parlamento Baltijos Europos parlamentarų grupės vadovai ir nariai su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku Gediminu Kirkilu. Briuselis, Europos Parlamentas, 2007 m. kovo 7 d. (Europos Parlamento archyvo nuotrauka)

Susitikime su Lietuvos premjeru dalyvavo Baltijos Europos parlamentarų grupės vadovai: pirmininkas Christopher Beazley (Jungtinė Karalystė), vicepirmininkai Henrik Lax (Suomija), Laima Andrikienė ir Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam (Estija).

„Mes, Europos Parlamento nariai, pristatėme Strategiją Lietuvos premjerui ir prašėme ES Taryboje paremti ją. Pagrindinis Strategijos tikslas - Baltijos jūros regiono vystymas, šio regiono konkurencinio potencialo išnaudojimas, jo pavertimas dinamišku, sparčiai besiplėtojančiu regionu ne tik jo, bet visos ES naudai. Strategijos prioritetai - aplinkosauga, ekonomika įskaitant energetiką ir transportą, švietimas ir kultūra bei saugumas, apimant energetinį saugumą. Ir svarbiausia - šios Strategijos įgyvendinimo finansavimas iš ES biudžeto atskira eilute".

Lietuvos  Ministras Pirmininkas G.Kirkilas pritarė Strategijos tikslams ir idėjoms, pažymėdamas, kad šis regionas dabartinėje ES plėtojasi sparčiausiai, todėl Strategija, kurioje daug dėmesio skiriama energetikai, aplinkosaugai ir kitiems svarbiems prioritetams, regionui reikalinga ir remtina.

Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis ir dėl Kaliningrado srities ateities, tolesnio jos demilitarizavimo, Lietuvos - Lenkijos santykių, naujos atominės elektrinės bei elektros tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, taip pat dėl dujų tiekimo iš Norvegijos galimybių.

Nuotraukos - iš Europos Parlamento archyvo

EP narės dr. Laimos Andrikienės biuras Briuselyje