Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-03-01
Laimos Andrikienės klausimas Komisijai dėl Europos bendrijos ir Rusijos susitarimo dėl lengvatų išduodant trumpalaikes vizas įgyvendinimo padarinių Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gyventojams

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0072/07
Vyriausybės valandai 2007 Vasario mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Europos bendrijos ir Rusijos susitarimo dėl lengvatų išduodant trumpalaikes vizas ir readmisijos susitarimo priėmimas oficialiai buvo inicijuotas 2006 metais Maskvoje.

Kokie bus susitarimo dėl lengvatų išduodant trumpalaikes vizas įgyvendinimo padariniai 900 tūkst. Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gyventojų bei Kaliningrado anklavo ir ES valstybių narių Lietuvos ir Lenkijos gyventojų asmeniniams ryšiams bei universitetų ir nevyriausybinių organizacijų ryšiams?

Komisijos atsakymas
13.2.2007 (H-0072/07)

ES ir Rusijos vizų režimo palengvinimo sutartyje, kuri buvo pasirašyta 2006 m. gegužės 25 d., nenumatyta panaikinti vizų mokesčio Rusijos piliečiams, gyvenantiems Kaliningrado srityje ir keliaujantiems į kaimynines ES šalis. Taigi, įsigaliojus sutarčiai, kaimyninės šalys turės taikyti 35 eurų mokestį Rusijos piliečiams už išduodamas vizas, išskyrus tuos piliečius, kuriems mokestis už vizas panaikintas arba sumažintas vadovaujantis ES ir Rusijos vizų režimo palengvinimo sutarties nuostatomis arba kitomis bendrijos taisyklėmis. Iš tiesų, siekiant išvengti prekybos vizomis, būtina visose Šengeno susitarimo valstybėse narėse taikyti bendrą režimą dėl vizų mokesčio ir lengvatų.

Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad ES ir Rusijos vizų režimo palengvinimo sutartyje numatytas vizų mokesčio panaikinimas daugeliui kategorijų Rusijos piliečių, kurie turi teisėtą priežastį dažnai keliauti, pavyzdžiui, lankyti artimus gimines, studentams, neįgaliems asmenims, asmenims, keliaujantiems humanitariniais tikslais, arba asmenims, vykstantiems dalyvauti sporto, kultūros ir meninės veiklos renginiuose. Be to, Šengeno susitarimo teisyne nustatyta galimybė valstybėms narėms panaikinti arba sumažinti vizos mokestį pavieniais atvejais, jei ši priemonė prisideda prie kultūros interesų, užsienio politikos, plėtros politikos arba kitų sričių, kurios ypač reikšmingos dėl visuomenės svarbos arba humanitarinių priežasčių.

Taip pat nuo 2007 m. sausio 1 d. vizos mokestis visiškai panaikintas vaikams iki šešerių metų, studentams ir juos lydintiems mokytojams, vykstantiems švietimo reikalais, bei mokslininkams, kurie atitinka tam tikras sąlygas.

ES ir Rusijos vizų režimo palengvinimo srityje taip pat nustatytos kitos lanksčios priemonės, kurios švelnina 35 eurų mokesčio taikymą, ypač tai, kad dažniau išduodamos daugkartinės įvažiavimo vizos, galiojančios metus, o pagrįstais atvejais galiojančios netgi penkerius metus.

Be to, pagal reglamentą, kuriame nustatytos vietinio eismo per sieną taisyklės, sudaromos sąlygos pasirašyti dvišalius susitarimus dėl nemokamo vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo keliaujantiems pasienio teritorijoje, kuri gali būti nutolusi nuo sienos 50 km.

Komisijos nuomone, šių daugelio priemonių suderinimas padės daugeliui Rusijos piliečių, gyvenančių Kaliningrado srityje, išlaikyti savo status quo plėtojant tiesioginius ryšius su kaimyninių valstybių narių piliečiais turint mintyje tai, kad kai tik Lietuva ir Lenkija taps visateisėmis Šengeno susitarimo narėmis, jų išduotos vizos galios kelionėms visoje Šengeno teritorijoje. Tačiau Komisija taip pat ketina išnagrinėti visas kitas galimybes, kurios neprieštarauja šios srities bendrijos taisyklėms.