Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-02-15
Laimos Andrikienės kalba plenarinėje sesijoje dėl Kinijos vyriausybės ir Dalai Lamos pasiuntinių dialogo

EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 02 15

Ponas Pirmininke,

manau, kad šios dienos debatai dėl dialogo tarp Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės ir Dalai Lamos pasiuntinių yra ypatingai svarbūs dėl daugelio priežasčių, bet pirmiausia todėl, kad 2007 m. sausio 17 d. Pekine oficialiai prasidėjo derybos dėl naujo ES ir Kinijos partnerystės ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo. Be to, ne kartą esame pritarę KLR vyriausybės ir Jo Šventenybės Dalai Lamos įsipareigojimams išspręsti Tibeto klausimą dialogo būdu.

Manau, kad Europos Parlamentas, praeityje priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl Tibeto, žmogaus teisių padėties Kinijos Liaudies Respublikoje, taip pat dėl KLR ir Dalai Lamos pasiuntinių dialogo, turi paraginti Tarybą, Komisiją ir ES valstybes nares aktyviai remti šio dialogo intensyvinimą ir siekti rezultato. O kol nepasiekta apčiuopiamų rezultatų sprendžiant esminius klausimus - konsultuojantis su abiem šalimis įvertinti, kokį tolesnį vaidmenį Europos Sąjunga gali vaidinti siekdama palengvinti Tibeto klausimo sprendimą derybų keliu, taip pat ir paskirdama ES specialųjį įgaliotinį Tibetui.

Remiu mūsų svarstomos rezoliucijos nuostatą paraginti Vyriausiąjį įgaliotinį ir Tarybos generalinį sekretorių į metinį pranešimą Parlamentui dėl BUSP įtraukti informaciją apie Kinijos Liaudies Respublikos ir Jo Šventenybės Dalai Lamos pasiuntinių dialogo pažangą 2007 m., o taip pat ir vėliau.

Esu įsitikinusi, kad Europos Komisija turi iškelti Tibeto ir dviejų šalių derybų atnaujinimo klausimą per derybas dėl naujojo ES ir Kinijos partnerystės ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo, o taip pat pranešti Parlamentui apie Kinijos Liaudies Respublikos ir Jo Šventenybės Dalai Lamos pasiuntinių dialogo pažangą 2007 metais.

Be to, Tarybai pirmininkaujanti valstybė - Vokietija - galėtų inicijuoti ir priimti deklaraciją, kurioje būtų nurodoma, kaip ES galėtų prisidėti siekiant taikaus ir derybų būdu pasiekto Tibeto klausimo sprendimo.

Taip pat dėkoju Tomui Mannui ir kitiems kolegoms, inicijavusiems šiandien mūsų svarstomą rezoliuciją.

Ačiū.