Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-01-17
Dr.Laima Andrikienė - Kingstono universiteto Garbės daktarė

Europarlamentarei dr. Laimai Andrikienei suteiktas D.Britanijos Kingstono universiteto Garbės daktaro laipsnis

Sausio 17 d. Londone iškilmingos ceremonijos metu Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei suteiktas Kingstono universiteto Garbės daktaro laipsnis, įteiktos regalijos. Kingstono universitetas šiuo apdovanojimu – Garbės daktaro laipsniu verslo administravimo srityje - pripažino ypatingą dr.Laimos Andrikienės indėlį kuriant naują Europos žinių visuomenę.

Iškilmingoje ceremonijoje, kuriai vadovavo šio universiteto prorektorė profesorė Mary Stuart, dalyvavo apie tūkstantį šio universiteto absolventų, profesorių, svečių, o taip pat Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje J.E. p.Vygaudas Ušackas, D. Britanijos Lietuvių bendruomenės pirmininkė p.Živilė Ilgūnaitė, Mykolo Romerio universiteto sekretorius dr.Gintaras Aleknonis, kiti svečiai iš Lietuvos.


Nuotraukoje iš kairės: Kingstono universiteto prorektorė prof. Mary Stuart ir Kingstono universiteto Garbės daktarė Laima Andrikienė

Ceremonijoje kalbėjusi dr.Laima Andrikienė pažymėjo: „Aš esu iš naujosios Europos, kuri neabejotinai skiriasi nuo senosios. Takoskyrų daug – tai ir kalba, ir tradicijos, ir istorinis patyrimas. Neabejoju, kad būtent tuose skirtumuose, jų integracijoje ir glūdi mūsų jėga, nes skirtingo žinojimo, patyrimų integravimas gali duoti daug kam netikėtus ir labai pozityvius rezultatus“.


Su lietuviais po iškilmingos ceremonijos

„Europos Sąjungos plėtrą, Europos integraciją traktuoju ne tik kaip dirbtinių, praeities politikų nubrėžtų skiriamųjų linijų panaikinimą, bet visų pirma kaip naujų galimybių atsiradimą, naują pagreitį Europai, didesnes galimybes įveikti globalizacijos iššūkius, gebėjimus sėkmingiau spręsti senėjančios, konkurencinėje kovoje atsiliekančios Europos problemas“, - sakė naujoji Kingstono universiteto Garbės daktarė, Lietuvos europarlamentarė dr. Laima Andrikienė.