Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-04-28
Dr. Laima Andrikienė: „Rusijos kariuomenės dalinių išvedimas iš Padniestrės yra būtina sąlyga kovojant su korupcija, ginklų kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu šiame regione"


Europos Parlamento

ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2005 04 28

Šių metų balandžio 27-28 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu buvo svarstomas airių parlamentaro Simon Coveney parengtas pranešimas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2004 metais. Diskusijų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė akcentavo keletą probleminių klausimų, kurie yra itin svarbūs gerinant žmogaus teisių padėtį Rytų Europos šalyse: Ukrainoje, Moldovoje bei Baltarusijoje.

Europarlamentarė prisiminė savo patirtį, kuomet kaip Europos Parlamento delegacijos narė stebėjo šį pavasarį vykusius rinkimus Moldovoje.

„Nors rinkimų rezultatai buvo tarptautinės bendruomenės pripažinti, tačiau buvo labai aišku, kad rinkimai neatitiko kai kurių demokratinio proceso reikalavimų. Tokie pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimai kaip laisvo priėjimo prie žiniasklaidos suvaržymas, opozicijos atstovų areštai, taikių demonstracijų suvaržymai yra aiškūs pagrindinių teisių ir laisvių, tokių kaip spaudos, žodžio, susirinkimų, kurie nesiderina su ES vertybėmis ir negali būti toleruojami"- pabrėžė L.Andrikienė.

Pasak europarlamentarės, labai svarbu yra paraginti Ukrainą ir Moldovą kovoti su kontrabanda į, iš ir per Padniestrę, taip pat įgyvendinti efektyvias muitinių, sienų kontrolės, mokesčių paslaugų ir policijos programas, nukreiptas kovai su korupcija.

„Mes dar kartą turėtumėm priminti Rusijai, kad ji išvestų savo taip vadinamus „taikdarius" iš Padniestrės. Be šios sąlygos mūsų rekomendacijos kovoti su korupcija, organizuotu nusikalstamumu, nelegaliu ginklų eksportu bus tik mūsų geri norai, bet ne realybė" - pabrėžė L.Andrikienė.

Balsavimo metu Europos Parlamento nariai pritarė už S.Coveney parengtam pranešimui.

Europarlamentarė L.Andrikienė yra Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio narė bei EP delegacijos ryšiams su Moldova narė.

Daugiau informacijos:

Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627