Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-04-19
Europos Parlamento darbotvarkėje - ES ir Rusijos santykiai

 „ES ir Rusijos santykiai turi būti plėtojami atsižvelgiant į visų ES narių interesus", - sako Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė

Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas pradėjo svarstyti pataisas Švedijos liberalės Cecilijos Malmstrom parengtam pranešimui apie ES ir Rusijos santykius.

Lietuvos atstovai Europos Parlamente parengė visą eilę pataisų šiam dokumentui, devynių pataisų autorė yra dr. Laima Andrikienė.

„ES ir Rusijos santykiai turi būti plėtojami atsižvelgiant į visų ES narių interesus", - sako Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė.

L.Andrikienė atkreipė dėmesį į kelis ypatingai svarbius dokumente aptariamus ES-Rusijos santykių aspektus. Pirma, Lietuvos atstovė siūlo, kad Europos Sąjunga paragintų  Rusijos Vyriausybę atsisakyti dabar taikomos energetikos išteklių (dujų) kainų politikos, taip pat diskriminacinių geležinkelių pervežimų tarifų, kurie prieštarauja rinkos ekonomikos principams, daro nepalankų poveikį Europos Sąjungos prekybai su Rusija ir prieštarauja Pasaulinės prekybos organizacijos, kurios nare Rusija siekia tapti, principams.

Antra, dr. Laima Andrikienė pažymi, kad bet kokios pastangos kurti tranzito koridorių tarp Kaliningrado srities ir likusios Rusijos per ES (Lietuvos) teritoriją yra nepriimtinos.

Trečiąja pataisa dr. Laima Andrikienė pabrėžė būtinumą siekti sudaryti sąlygas Rusijos Federacijos Kaliningrado srities socialinei ir ekonominei plėtrai bei regioninei integracijai, taip pat šios srities dalyvavimui europiniuose bendradarbiavimo projektuose.

Lietuvos atstovė taip pat pasiūlė iš dokumento išbraukti C.Malmstrom pasiūlymą susieti Rusijos sutarčių su Latvija ir Estija dėl sienų pasirašymą ir ratifikavimą su pasiūlymu įvesti supaprastintą, o ateityje bevizį režimą Rusijos piliečiams keliaujant į Šengeno zonos valstybes. „Jei Rusija yra strateginė Europos Sąjungos partnerė, tai Rusija turi be jokių sąlygų pasirašyti ir ratifikuoti sienų sutartis su Estija ir Latvija. Antraip, apie kokią strateginę partnerystę galima kalbėti?", - sakė L. Andrikienė.

Lietuvos europarlamentarė taip pat atkreipė dėmesį ir į sudėtingą situaciją Moldavijos Padniestrės regione bei siūlo dar kartą paraginti Rusijos Federaciją laikytis jos Stambulo įsipareigojimų (1999 m.) dėl karinių pajėgų išvedimo iš Moldavijos.

Dėl C.Malmstrom parengto pranešimo projekto apie ES ir Rusijos santykius bus balsuojama Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete balandžio 20 d., trečiadienį. Tuo atveju, jei šiam projektui bus pritarta komitete, galutinis balsavimas ir pranešimo patvirtinimas vyks Europos Parlamento plenarinėje sesijoje gegužės mėnesį.