Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-04-13
ES 2006 m. biudžetas: metinė politikos strategija

Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė: „2006 m. bus lemiami ruošiantis 2007-2013 m. finansinei perspektyvai ir įgyvendinant ES strateginius prioritetus 2005-2010 metams".

Šiandien Europos Parlamentas priėmė Europos Parlamento Socialistų frakcijos atstovo Giovanni Pittella parengtą pranešimą ir rezoliuciją dėl Europos Komisijos parengtos 2006 m. biudžeto metinės politikos strategijos. Europos politinę dešinę atstovaujančios Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP-ED) grupės poziciją pristatyti deleguota Lietuvos atstovė Laima Andrikienė išreiškė paramą parengtiems dokumentams ir pabrėžė ELP-ED indėlį tobulinant metinės politikos strategiją.

"Europos Sąjungai 2006 metai bus lemiami įgyvendinant Europos Parlamento penkeriems metams nustatytus strateginius tikslus, įskaitant Lisabonos, Tvarios plėtros strategijas, Socialinės politikos darbotvarkę 2006-2010 m., o taip pat siekiant pagrindinio tikslo - ES ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo. Hagos programos peržiūra, susijusi su Europos Konstitucijos priėmimu, yra numatyta jau 2006 m. antroje pusėje. Be to, toliau vyks ES plėtros procesas, keisis Europos kaimynystės politika", - pastebėjo Laima Andrikienė plenarinės sesijos Strasbūre metu.

Metinės politikos strategija nustato Europos Komisijos politikos prioritetus 2006 metams, iniciatyvas, kurias reikės įgyvendinti, o taip pat biudžeto struktūrą, garantuojančią aprūpinimą būtinais finansiniais ir kitais resursais nustatytiems tikslams pasiekti. Pažymėtina, kad tai yra pirmoji naujosios Europos Komisijos parengta Metinės politikos strategija.

"Gerovė ir solidarumas, saugumas Europos Sąjungos viduje, konkurencinga ir darni Europa, stipresnė Europa pasaulyje yra pagrindiniai mūsų prioritetai 2006 metams. Mūsų biudžeto strategija, jos principai, sektorių prioritetai, apimantys struktūrines operacijas, vidaus politikas, žemės ūkį, išorės veiksmus, personalo ir administracijos klausimus, bandomuosius projektus ir parengiamąsias programas yra suformuluoti minėtame pranešime ir rezoliucijoje", - teigė Laima Andrikienė.

Rengiant minėtą pranešimą ir rezoliuciją Laima Andrikienė ELP-ED grupės vardu įregistravo 27 pataisas. Ypatingai daug debatų sukėlė pataisa, reikalaujanti Europos Komisiją iki 2005 m. liepos 31 d. pateikti ataskaitą apie šios institucijos darbuotojų poreikį vidutinės trukmės laikotarpiui, siekiant pagrįsti Komisijos reikalavimą vien per 2006 m. sukurti 700 naujų darbo vietų Komisijoje, o per kelerius metus po to - dar 850 darbo vietų, siejamų su Rumunijos ir Bulgarijos įstojimu į ES.`

Daugiau informacijos:
Živilė Didžgalvienė
Tel.: + 32 475 75 1627