Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-03-11
Europos Tarybos rūmuose reikalavau pasmerkti komunizmą ir pasiklydau Berlyne

Aleksandro Juškos straipsnis, išspausdintas „Druskininkų naujienose":

Europos Tarybos rūmuose reikalavau pasmerkti komunizmą ir pasiklydau Berlyne

Aleksandras Juška

Kovo 7 - 13 d. 32 Lietuvos žmonės iš įvairių Lietuvos vietovių keliavo į Strasbūrą ir Briuselį, pakviesti Europos Parlamento narės Laimos Andrikienės. Grupėje buvo ir druskininkiečiai Aleksandras Juška, Ona Mazėtienė bei Aldas Mazėtis. Savo įspūdžiais, patirtais šioje kelionėje, su mūsų savaitraščio skaitytojais sumanė pasidalinti A.Juška. 
         
Pravažiavom net penkias valstybes – Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, Liuksemburgą ir Belgiją. Buvome sustoję Drezdene, Strasbūre ir Briuselyje, grįždami pasiekėme Berlyną. 
Kelionei turėjome puikų, pritaikytą miegui autobusą, du šaunius vairuotojus, kurie nuvežė mus iki Briuselio be mažiausio incidento, nors pakelėje, Lenkijoje, matėm labai žiaurią avariją. Mus lydėjo nuostabi gidė Aušra Vareikytė, jai padėjo Aldona ir Ieva. 
Kelionės metu malonu buvo stebėti pro autobuso langus prabėgančius vaizdus. Važiuojant per Lenkiją, vaizdai nuo Lietuvos mažai kuo skyrėsi. Sniego daug, kaip ir pas mus, keliai net blogesni. Įvažiavus į Vokietiją, vaizdai pasikeitė. Sniego jau mažiau, kelias geras, visos pakelės prie gyvenviečių aptvertos aukšta kelio triukšmą izoliuojančia tvora, pakelėje augantys miškai aptverti vielos tvora, kad neišbėgtų į kelią žvėreliai. 
Pirmasis sustojimas – Drezdene. Miestas labai gražus, dvelkiantis gilia senove. Gražūs daugiaaukščiai namai, aikštelės, daug parduotuvių, restoranų, viešbučių, muziejų. Porą muziejų aplankėm. Mūsų nuostabioji gidė Aušra vaizdžiai papasakojo apie matomus gražius rūmus, koks karalius ar kunigaikštis kada ir dėl ko juos statė. 
Įvažiavę į Prancūziją, sustojome Strasbūre. Turėjome visą dieną. Miestas irgi labai senoviškas ir gražus, kadaise priklausęs Prancūzijai, vėliau Vokietijai, o po Antrojo pasaulinio karo vėl atitekęs Prancūzijai. 
Nepriklausomos valstybės atkūrimo išvakarėse, kovo 10-ąją, Laima Andrikienė su savo padėjėjomis surengė lietuvių grupei įspūdingą šventę jaukiame Strasbūro senamiesčio restorane. Darniai sugiedojome Lietuvos himną. Mums uždainavus patriotines lietuviškas dainas, kitoje salėje buvę prancūzai pritildė savo muziką ir klausėsi mūsų. L.Andrikienė įteikė mums atminimo dovanėles. Atsisveikinusi ji išskubėjo į Lietuvą švęsti Kovo 11-osios. 
Pernakvojome viešbutyje ir ryte išvažiavome į Briuselį. Pravažiavę Liuksemburgą, patekome į Belgiją. Mūsų džiaugsmui ten jau buvo pavasaris, žydėjo gėlės... Briuselyje mus sutiko L.Andrikienės padėjėja A.Drėgvaitė, aprodžiusi Europos Parlamento rūmus. 
Stebėjome Parlamento sesiją. Rūmai – erdvus keturkampis, jo viduryje – žaliuojantis sodas. Aukštus jungia gražūs tilteliai. Pietavome Parlamento valgykloje. 
Po pietų mūsų malonioji gidė Aušra nulydėjo mus į Europos Tarybos rūmus. Ten vietinė gidė aprodė posėdžių sales, papasakojo apie Tarybos darbą. Man paklausus, kodėl Europos Taryba nepasmerkia komunizmo taip, kaip pasmerktas fašizmas, ji atsakė, kad tuo klausimu privalo kreiptis Lietuvos Seimas ir Vyriausybė. Kol kas tokio kreipimosi negauta. 
 Apžiūrėję Briuselį, vakare išvažiavome į Berlyną, kurį apžiūrinėjome visą dieną. Berlyne turėjau nuotykį: atsilikęs nuo grupės, pasiklydau, neradau autobuso, bet rūpestingos palydovės mane surado. Vakare išvažiavome į Lietuvą. Varšuvą pravažiavom naktį, gaila, nepastebėjau.
        Kelionė buvo nuostabi. Ačiū poniai Laimai Andrikienei!


ir to paties autoriaus straipsnį laikraštyje „Druskonis":

 „Kovo 11-ąją Briuselyje"

Aleksandras JUŠKA

   Europos parlamentarės Laimos Andrikienės dėka prieš kelias savaites aplankėme Briuselį. Iš Lietuvos važiavo 31 žmogus, tarp jų trys – druskininkiečiai. Keliavome patogiu autobusu, pravažiuodami net penkias valstybes. Įvažiavus į Prancūziją, sustojome Strasbūre, kur mus ir pasitiko ponia Laima Andrikienė. Vakare gražiame restorane atšventėme laisvės atgavimo šventės, Kovo 11-osios, išvakares. Darniai sugiedojom Lietuvos himną. Skambant patriotinėms lietuviškoms dainoms, kitoje salėje buvę prancūzai, pritildę savo muziką, klausėsi mūsų dainų. P.Laima mums įteikė prisiminimų dovanėles. Atsisveikinusi ji išskubėjo į Lietuvą švęsti Kovo 11-osios. Pernakvoję viešbutyje, ryte išvažiavom į Liuksemburgą, o iš ten – į Briuselį. Mūsų džiaugsmui, ten mus pasitiko pavasaris ir p.L.Andrikienės padėjėja Aldona Drėgvaitė. Ji mums aprodė Europos Parlamentą. Dalyvavom kaip žiūrovai net Parlamento sesijoje. Lankėmės ir Europos Taryboje. Ten vietinė gidė vedžiojo mus po posėdžių sales, pasakojo apie Tarybos darbą, pareigas. Paklausiau, kodėl Europos Taryba nepasmerkia komunizmo taip, kaip buvo pasmerktas fašizmas. Ji atsakė, kad tuo klausimu privalo kreiptis Lietuvos Seimas bei Vyriausybė. Kol kas tokio kreipimosi dar negauta. Apžiūrėję Briuselį, išvykome į Berlyną, kur praleidome visą dieną. Čia turėjau nuotykį. Atsilikęs nuo grupės, neradau autobuso. Bet rūpestingos palydovės mane surado. 
   Kelionė buvo nuostabi. Ačiū poniai Laimai Andrikienei ir palydovėms už tokią malonią ekskursiją.

       

Keliautojai iš Druskininkų: buvęs politinis kalinys Aleksandras Juška, Ona Mazėtienė ir Aldas Mazėtis su Lietuvos atstove L.Andrikiene Europos Parlamente Strasbūre,
2003 03 10