Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-03-11
Kovo 11-osios sveikinimai signatarei, Dr.Laimos Andrikienės kalbos, pasakytos Seime 2005 kovo 11-ąją, komentarai

KOVO 11-OSIOS SVEIKINIMAI SIGNATAREI

Dr.Laimos Andrikienės kalbos, pasakytos Seime 2005 kovo 11-ąją, komentarai

************

Laisvės upė! Mes gėrėm iš jos.

Nepajėgdami numalšinti savo troškulio.

Prasiplovėm priklaupę akis,

Kd iš tolo pažintum laisvę.

Gerbiamoji Laima Andrikiene,

Prieš penkiolika metų suskambusi Laisvės giesmė be pavydo ir keršto skelbė džiaugsmą, meilę, tikėjimą. Mus jungė vienas jausmas - laisvės troškimas. Jums teko atsakomybė ir garbė išreikšti tautos viltį.

Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos bendruomenės vardu sveikiname Jus, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Signatarę, šio jubiliejaus proga. Ryžto ir energijos Jūsų užmojams, meilės ir supratimo šalia esantiems, drauge einantiems.

Šiltai prisimename Jūsų apsilankymą mūsų mokykloje ir tikimės esant galimybėms, atvyksite ir pasidalinsite įspūdžiais ir patirtimi su mokyklos jaunimu ir pedagogais.

Su pagarba ir meile

Kauno 11-osios vidurinės mokyklos bendruomenė

***

Gerbiamoji Laima Liucija Andrikiene,

Penkiolika metų prabėgo nuo istorinės Kovo 11-osios, kai visa mūsų Tauta didžiausiomis vertybėmis pasirinko Laisvę ir Nepriklausomybę.

Sveikindami prasmingos sukakties proga, linkime Jums ištvermės ir stiprybės įgyvendinant naujus siekius ir idėjas.

 

Mykolo Romerio Universiteto Rektorius

 prof. Alvydas Pumputis

***

Europos Parlamento Senatorei

Dr.Laimai Liucijai Andrikienei

Kasdien ir ypač Kovo 11-ąją

būkite lietuvių ir kitų tautų bendrijos

ketinimų, lūkesčių, pašaukimų sėkmės gyva globėja.

Tautos švenčių ir kitomis dienomis

Jūsų mintys, emocijos, veiksmai

tegul bus nukreipti asmenybių

ir norinčių būti jomis saugai.

Visur ir visada

tesiseka Jums vykdyti misijas.

Būkite sveika!

2005 - aisiais per Kovo 11-osios švenčių laikotarpį

Pagarbiai iš Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro

Generalinis direktorius Juozas Ruolia

***

p. L.Andrikiene!

Sveikinu ir Jūsų Seimą Nepriklausomybės atkūrimo dienoj, linkiu sveikatos ir DIEVO palaimos darbe ir gyvenime.

Pagarbiai

Julė Masionienė iš Gailiūnų kaimo.

***

Kovo 11-ąją mes pasukome savo gyvenimą nauja linkme. Ją turėtų žymėti moralinis atsinaujinimas, bendras darbas ir partnerystė, pilietinė santarvė ir Sąjūdžio laikų solidarumas. Su istorinės pergalės, su Nepriklausomybės diena Jus nuoširdžiai sveikinu. Telydi sėkmė mūsų laisvo gyvenimo darbus!

Pagarbiai

Gytis Janišius

***

Sveikinu Jus ir Vidmantą  su  iškilia  Valstybės švente - Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena. Geros kloties darbuose,  laimės asmeniniame gyvenime.

Pagarbiai 

Birutė

***

Su iškovotąja Nepriklausomybe linkėdama raiškos erdvės - Ramunė

***

Miela Laimute, Vidmantai! Širdingai sveikiname Jus LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS atkūrimo proga. Linkime geros sveikatos, Dievo palaimos dirbant Lietuvai.

Lapkai

***

Fantastiška kalba! Ačiū ir sveikinu! Tik labai jau verkėte...

Audrius

 ***

Sveikinu su Kovo 11-ąja. Ačiū, kad tada neišsigandot.

Giedrius

***

Ačiū. Žavimės, džiaugiamės Jūsų puikia kalba. Dar kartą sveikiname Jus su mums visiems brangia švente, linkėdami gražinti Lietuvą taurumu ir iškiliais darbais. Telydi Jus sėkmė, Tikėjimas, Viltis!

Birutė, Aiva ir visi kauniečiai, vykę į Strasbūrą

***

Jaudinanti ir nuoširdi kalba. Ačiū. Su Kovo 11-ąja.

Audrius Poviliūnas

***

Fantastiška, jaudinanti kalba. Su švente!

Petras

***

Pravirkdei ir suaugusį vyrą... Su švente!

Arnas

***

Laima, labai ačiū už nuostabią kelionę. Esu įsitikinusi, kad taip galvoja visa draugiška ir įdomi grupė. Būk sveika ir laiminga.

Onutė

***

Pilna įspūdžių. Ačiū už nuostabią kelionę.

Rasa

****

Ko žmogui reikia, kad jis apsidžiaugtų? Reikia labai nedaug. Reikia saulės, kai lyja. Reikia lietaus, kai yra kaitra. Reikia tylos, kai triukšmas aplink. Reikia draugų, kai vienatvė slegia pečius. Reikia labai nedaug! Mes džiaugiamės kartu su Jumis ir dėkojame už nuostabią kelionę. Ačiū.

Danutė, Mindaugas, Živilė