Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-12-01
Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė apie susitarimą dėl ES 2006 m. biudžeto

 Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė apie susitarimą dėl ES 2006 m. biudžeto

Vakar vėlų vakarą Europos Parlamento ir Tarybos atstovai susitarė dėl daug diskusijų sukėlusio ES biudžeto 2006 m. projekto.  Lietuvos atstovė Europos Parlamente Dr. Laima Andrikienė teigiamai įvertino pasiektus susitarimus.

„Džiaugiuosi, kad susitarimas dėl ES 2006 m. biudžeto pasiektas. Abi pusės - ir Europos Parlamentas, ir Taryba padarė nemažų nuolaidų, ir šiandien jau galima tikėtis, kad gruodžio 15 d. 2006 m. ES biudžetas bus patvirtintas," - teigė L.Andrikienė, EP biudžeto komiteto šešėlinė pranešėja.

„Europos liaudies partijos frakcija EP (ELP), kurios narė aš esu, turėtų būti patenkinta susitarimo rezultatu, nes pagrindinius mūsų tikslus pavyko pasiekti: 2006 m. daugiau lėšų bus skiriama bendrojo sprendimo programoms, skirtoms moksliniams tyrimams, SOCRATES, LIFE, mažoms ir vidutinėms įmonėms, jaunimo programoms, Europos kultūrinėms organizacijoms. Augimas, konkurencingumas, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms buvo ir yra ELP prioritetai." - sakė Lietuvos atstovė.

Pasak L.Andrikienės, labai svarbu ir tai, kad išorės politikai ir naujoms reikmėms (Irakui, cunamio pažeistų šalių atstatymui, cukraus reformai Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse) sutarta naudoti lankstumo instrumentą ir jam skirti 275 mln. EURO, iš jų 40 milijonų EURO - ES bendrajai užsienio ir saugumo politikai.

„2006 m. mokėjimų lygis Europos Parlamentui buvo labai svarbus derybų objektas, ir pasiektas susitarimas - 111, 969 mlrd. EURO arba 1,01 proc. BNP (GNI) - yra Tarpinstitucinio susitarimo ribose, taigi, laikytinas geru derybų rezultatu. Žinia, Europos Parlamentas pirmajame skaityme balsavo už gerokai didesnius asignavimus mokėjimams, tačiau kompromisas, pasiektas su Taryba dėl 2006 m. asignavimų mokėjimams, yra geras pagrindas susitarti ir dėl naujos finansinės perspektyvos, o taip pat ir siekiant susitarimo dėl 2007 m. ES biudžeto" - pastebėjo L. Andrikienė.

Kaip žinia, praėjusią savaitę vykęs taikinamasis posėdis dėl 2006 m. biudžeto baigėsi nepasiekus susitarimo.

Lietuvos eurparlamentarė L.Andrikienė yra didžiausios Europos Parlamento frakcijos,  Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupės šešėlinė pranešėja dėl ES biudžeto 2006 m.