Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-11-28
KREIPIMASIS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS 2007-2013 METŲ STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS PANAUDOJIMO

Gerbiamieji,

šiuo metu vykdoma pilietinė parašų rinkimo akcija dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo 2007-2013 m. Šia akcija siekiama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė peržiūrėtų jau baigiamą rengti ES lėšų skirstymo projektą, skirdama žymiai didesnę lėšų dalį žinių visuomenės kūrimui, bei perduoti žinių visuomenes prioritetą administruoti Švietimo ministerijai, o ne kaip dabar numatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Kviečiame visus piliečius neliekti abejingais NVO paskelbtai peticijai ir prisidėti prie jos renkant parašus. Čia galite rasti parašų rinkimo lapus.
Parašų rinkimo lapai 2005-1.doc


 

Peticija                                                                                 PAREIŠKĖJAI

Liutauras Kazlavickas (Lietuvos studentų sąjunga), Viačeslavas Palkevičius (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), Jonas Bogušas (Lietuvos moksleivių sąjunga), Brigita Serafinavičiūtė (Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga), Justas Plankis (Lietuvos mokinių parlamentas), Jonas Kronkaitis („Kitas pasirinkimas“), Rytis Juozapavičius (Transparency International), Eglė Pranckūnienė (Lietuvos švietimo taryba), Darius Kuolys (Pilietinės visuomenės institutas), Artūras Gobys (Lietuvos tėvų forumas), Audronis Imbrasas (Scenos meno kūrėjų asociacija), Arūnas Svitojus (Baltijos labdaros fondas), Diana Vilytė (Atviros Lietuvos fondas), Liutauras Serapinas (Ateitininkų federacija), Eduardas Vilkas (Žinių ekonomikos forumas), Vytas Miliauskas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija), Zenonas Rudzikas (Lietuvos mokslų akademija), Eugenijus Butkus (Lietuvos mokslų akademija), Girvydas Duoblys (Pilietinių iniciatyvų centras), Loreta Zakarevičienė (Bendruomenių kaitos centras), Valentinas Milaknis (Aukštojo mokslo taryba), Vytautas Zabulis (Europos studentų teisininkų asociacija ELSA), Diana Skučaitė (Grupė už Nacionalinio susitarimo įgyvendinimą)

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vilnius, 2005 m. lapkričio 17 d.


KREIPIMASIS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS 2007-2013 METŲ STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS PANAUDOJIMO

Mūsų valstybei tapus Europos Sąjungos nare, mes, Lietuvos piliečiai, įgijome istorinę galimybę iš esmės pakeisti savo ir savo vaikų gyvenimą. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 metais Lietuvą pasieks didelė parama – apie 20 milijardų litų. Tai ne valdžios, bet mūsų – visų šalies piliečių – pinigai. Kokių tikslų siekiant, kam ir kaip bus panaudotos šios lėšos? Esame tikri, kad jų pagalba galima padėti pagrindus ilgalaikei Lietuvos piliečių gerovei bei įtvirtinti Lietuvą kaip pažangią ir konkurencingą valstybę. Tam būtina paramos lėšas įsisavinti skaidriai ir efektyviai, nukreipti jas į visos tautos, visų piliečių gerovę laiduojančias plėtros sritis. Tad siekdami, jog Lietuvai atsivėrusia istorine galimybe būtų deramai pasinaudota, reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

  • skaidriai, viešai ir argumentuotai, remdamasi ne grupiniais, bet nacionaliniais interesais, priimtų sprendimą dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo 2007-2013 metais;

  • priimdama sprendimus dėl paramos panaudojimo tartųsi su visuomene – su socialiniais, ekonominiais ir regioniniais partneriais: kartu su jais kuo skubiau nustatytų Lietuvos plėtros prioritetus, proveržio kryptis, konkrečius paramos panaudojimo tikslus bei kriterijus ir pateiktų juos viešam svarstymui;

  • skirtų gerokai didesnę nei iki šiol paramos dalį Lietuvos žmonių išsilavinimui, kūrybiškumui, mokslui ir inovacijoms, žinių visuomenės kūrimui, numatytų ne mažiau nei 10 nuošimčių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų švietimo ir mokslo infrastruktūros plėtrai;

  • perduotų atsakomybę už žinių visuomenės bei žmogiškųjų išteklių prioritetų įgyvendinimą Švietimo ir mokslo ministerijai - nacionalinę švietimo politiką įgyvendinančiai institucijai;

  • užtikrintų, kad socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai būtų privalomai įtraukti į darbo grupes bei visus projektų atrankos komitetus, juos deleguojant vienijančioms ir atstovaujančioms organizacijoms, ir turėtų juose balso teisę;

  • laiduotų, kad visi valdžios institucijose priimami sprendimai dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo ir juos grindžiantys argumentai neatidėliojant būtų skelbiami žiniasklaidoje.

Nuo šiandieninių Vyriausybės sprendimų panaudojant Europos Sąjungos paramą daug priklauso būsima Lietuvos valstybės pažanga, visos mūsų visuomenės sėkmė. Todėl už šių sprendimų pagrįstumą ir strateginį įžvalgumą, už sąžiningą ir skaidrų Europos Sąjungos lėšų panaudojimą atsakomybę privalo prisiimti ne tik Vyriausybė, bet ir Lietuvos Respublikos Seimas, visos parlamentinės partijos, Respublikos Prezidentas.

Šio kreipimosi pateikimo pagrindas: Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas – kiti svarbūs visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimai. Prašome šį kreipimąsi vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu pripažinti peticija ir ją išnagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka, o į mūsų reikalavimus atsižvelgti nedelsiant.

Pareiškėjų atstovas: Liutauras Kazlavickas

Informuojame, kad šio kreipimosi ir jam pritariančių parašų lapų su Lietuvos gyventojų parašais kopijos bus pateiktos Europos Komisijai.