Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-11-07
Laimos Andrikienės klausimas Europos Komisijai ir EK narės Benitos Ferrero Waldner atsakymas Lietuvos europarlamentarei

Tema: Žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir spaudos laisvės padėtis Kazachstane 2005 m.

Europos Parlamento narės Laimos Andrikienės klausimas Europos Komisijai
KLAUSIMAS ŽODŽIU (Pateikta: 13.10.2005)
Vyriausybės valandai 2005 m. spalio mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė LAIMA ANDRIKIENĖ
Komisijai

2005 m. gruodžio 4 d. Kazachstane vyks prezidento rinkimai. Prezidentas Nazarbajevas patvirtino, kad Kazachstanas yra pasiryžęs siekti pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) 2009 metais. Artėjantys rinkimai tarsi lakmuso popierėlis turėtų akivaizdžiai parodyti šios šalies pasiryžimą siekti ilgalaikio tikslo – pirmininkavimo ESBO.

Ar Europos Komisija seka žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių bei spaudos laisvės padėtį Kazachstane? Ar Komisija stebėjo paskutinius įvykius per rinkimų kampaniją Kazachstane? Ką Komisija mano apie Kazachstano Politinių partijų įstatymą? Ar jis atitinka tarptautinius demokratijos standartus?

Europos Komisijos narės,  Išorės santykių ir Europos kaimynystės politikos komisarės Benitos Ferrero Waldner atsakymas (25.10.2005)

Žmogaus teisių klausimai ir demokratizacija yra nuolatinė pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą vykstančių ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos kasmetinių susitikimų ir Teisingumo ir vidaus reikalų pakomitečio politinių dialogų tema.

Kazachstano pasiekta pažanga demokratizacijos ir žmogaus teisių apsaugos srityje yra pastebimai mažesnė, negu šalies pažanga kuriant rinkos ekonomiką.

Ypač daug nerimo keliantys klausimai yra pernelyg didelės prezidento galios ir šalies institucinė sistema, didelė teisėtvarkos priklausomybė nuo vykdomosios valdžios, per didelis saugumo tarnybų domėjimasis pilietine visuomene ir vyraujanti korupcija.

Tačiau taip pat reikėtų paminėti ir keletą teigiamų aspektų, o ypač tai, kad įvestas atviras mirties bausmės moratoriumas ir įkurta ombudsmeno institucija. Komisija, be kitų dalykų, skatina panaikinti mirties bausmę ir stiprinti ombudsmeno instituciją.

Komisija, pasitelkusi Komisijos delegaciją Almatoje, nerimaudama stebi paskutinius rinkimų kampanijos įvykius ir yra informuota apie dabartinę situaciją Kazachstane.

Žiniasklaidos padėtis blogėja dėl to, kad uždaryta keletas laikraščių, o vėliau priimti abejotini teismo sprendimai, prievarta sustabdyta prenumeruojamų laikraščių apyvarta ir daromas spaudimas privatiems pardavėjams bei žiniasklaidos platintojams.

Politinė laisvė siaurėja – kartojasi demokratinės opozicijos atstovų įkalinimai, išvaikomos taikios demonstracijos, Z. Tuyakbai, opozicijos kandidato į prezidentus, biuras buvo tyčia padegtas ir naudojami oficialūs šaltiniai siekiant trukdyti opozicinėms partijoms platinti savo rinkimų kampanijos reklaminę medžiagą ir skleisti mintis.

Gauta pranešimų apie dažnus teisėsaugos tarnybų patikrinimo apsilankymus nevyriausybinėse organizacijose (NVO) ir opozicijos judėjimų būstinėse. Nepriklausomi šaltiniai patvirtino, kad daromas visuotinis spaudimas valstybės tarnautojams ir studentams skatinant juos balsuoti už dabartinį prezidentą.

Komisija kelis kartus pabrėžė, kad tik laisvi ir nepriklausomi rinkimai, atitinkantys įsipareigojimus Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO), Kazachstanui suteiktų realią galimybę 2009 m. pirmininkauti ESBO. Tik atsižvelgdama į tai, ES turėtų svarstyti galimybę remti Kazachstano siekį 2009 m. pirmininkauti ESBO.

Komisija norėtų atkreipti Parlamento, o ypač gerbiamų Parlamento narių, stebėsiančių rinkimus, dėmesį į svarbiausią Kazachstano prezidento rinkimų klausimą. Tikimasi, kad elektroninė balsavimo sistema bus įrengta iki 20 proc. balsavimo vietų visoje šalyje, o tai galėtų apimti iki 35 proc. rinkėjų. Ši sistema neturi rankinio patikrinimo galimybių, duomenų neįmanoma atspausdinti ant popieriaus, o tai suteikia daug galimybių piktnaudžiavimui. Be to, vyrauja nuomonė, kad ši sistema pažeidžia balsavimo slaptumo principą. Reikia išspręsti priimtinų tarptautinių rinkimų kontrolės (patikrinimo) standartų ir šiuo atžvilgiu patenkinamų suderintų normų klausimą.

Komisija labai gerai susipažinusi su 2002 m. liepos mėn. Kazachstane priimtu Politinių partijų įstatymu. Šis įstatymas, be kitų dalykų, padidino minimalią partijos narių skaičiaus ribą nuo 3.000 iki 50.000. Reikėtų pažymėti, kad Kazachstane yra apie 15 milijonų gyventojų. Šis įstatymas atspindi politinio pliuralizmo baimę ir yra politinių partijų vystymosi stabdis.

Komisija parėmė ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą (ODIHR), parengusį savo kaip eksperto nuomonę dėl naujojo Politinių partijų įstatymo, kurioje pateikta išvada, kad naujos registravimo procedūros nustato „didelius asociacijų laisvės ir piliečių teisių steigti politines partijas apribojimus“ ir „varžo piliečių dalyvavimą politiniuose ir demokratiniuose procesuose“.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad kaip tik šis įstatymas paskatino opoziciją sutelkti savo jėgas. Kaip atsaką į šį įstatymą susivienijusios opozicijos blokas „Už teisingą Kazachstaną“ iškėlė vienintelį kandidatą į prezidentus.