Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-10-27
Europos Parlamentas balsuoja dėl ES 2006 m. biudžeto

Europos Parlamento
ELP - ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2005 10 27

Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė: ES konkurencingumo skatinimas, Lisabonos strategijos įgyvendinimas, smulkus ir vidutinis verslas, sanglaudos politika - ES 2006 m. biudžeto prioritetai

Spalio 24-27 d. Strasbūre plenarinės sesijos metu Europos Parlamento nariai svarstė ir balsavo dėl Europos Sąjungos 2006 m. biudžeto. Didžiausios frakcijos Europos Parlamente - Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP-ED) grupės šešėlinė pranešėja dėl 2006 m. biudžeto europarlamentarė Laima Andrikienė teigiamai įvertino biudžeto pirmojo skaitymo EP rezultatus.

„Esu patenkinta balsavimu. Svarbiausioms ELP-ED grupės pateiktoms pataisoms, numatančioms didesnę paramą Europos Sąjungos sanglaudos ir konkurencingumo skatinimui, smulkiam ir vidutiniam verslui, kitiems Lisabonos strategijos įgyvendinimo instrumentams, ES piliečių saugumo gerinimui, pastarosios ES plėtros įtvirtinimui bei ES kaip globalaus partnerio vaidmens stiprinimui, Europos Parlamentas pritarė. Biudžetinės procedūros metu privalome suformuluoti ir 2006 m. biudžete įtvirtinti svarbiausius prioritetus ir į juos orientuoti ES veiksmus 2006 metais. Efektyvus lankstumo instrumento panaudojimas garantuotų pakankamus finansinius resursus Irako ir Afganistano atstatymui, nuo cunamio nukentėję Azijos šalys taip pat gautų būtiną pagalbą, o Lisabonos strategijos įgyvendinimui skirtose biudžeto eilutėse asignavimai būtų žymiai padidinti", - komentavo Laima Andrikienė.

„2006-ieji bus išskirtiniai biudžeto požiūriu: tai paskutinieji dabartinio finansinio laikotarpio (2000-2006 m.) metai, ir praėjusią vasarą Taryba nesugebėjo pasiekti sutarimo dėl 2007-2013 m. laikotarpio finansavimo. Kadangi vyksta pasirengimas naujajam ES plėtros etapui, būsimos plėtros svarstymus Taryboje, nepatvirtinus tam būtino finansavimo, laikyčiau neatsakingais. Todėl Europos Parlamentas yra priverstas svarstyti ir numatyti visas alternatyvas, taip pat ir blogiausią scenarijų,"- teigė Lietuvos europarlamentarė Laima Andrikienė.

„Taip pat norėčiau paminėti ELP-ED grupės pasiūlytą bendradarbiavimo abipus sienų pilotinį projektą dėl kovos su stichinėmis nelaimėmis. Pastaraisiais metais keletą ES valstybių ir kandidačių ištikę miškų gaisrai, potvyniai ar sausra aiškiai parodė tokio bendradarbiavimo tarp atskirų valstybių ir pasienio regionų stoką. Šio pilotinio projekto tikslas - plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje siekiant užkardyti ar sumažinti stichinių nelaimių daromą žalą ankstyvos prevencijos, koordinavimo ir logistikos priemonių pagalba", - sakė ELP-ED šešėlinė pranešėja Laima Andrikienė.

Tolimesnis ES 2006 m. biudžeto tvirtinimo procedūros žingsnis bus antrasis taikinamasis posėdis tarp Europos Parlamento ir Tarybos atstovų šių metų lapkritį. Galutinis sprendimas bus priimtas per antrąjį biudžeto skaitymą, kurį atliks Taryba ir Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos:
Živilė Didžgalvienė
Tel.: + 32 475 75 1627