Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-10-13
Dr.L.Andrikienės kalba EP plenariniame posėdyje dėl Kazachstano prezidento rinkimų

Europos Parlamento plenarinis posėdis
Briuselis
2005 10 13

Ačiū, ponas Pirmininke.

Kalbėsiu apie Kazachstaną. Nepaisant to, kad ši valstybė nėra Europoje, Europos Sąjungai ji labai svarbi, taip pat ir dėl joje esančių naftos telkinių. ES ir Kazachstano bendradarbiavimas šioje srityje galėtų didele dalimi sumažinti ES priklausomybę nuo naftos ir dujų tiekimo iš Rusijos, nes vienos šalies dominavimas bet kokioje rinkoje yra neraminantis ir nepageidautinas.

Šių metų gruodžio 4 d. Kazachstane turėtų vykti prezidento rinkimai. Be to, ši šalis pretenduoja perimti pirmininkavimą ESBO 2009 metais. Tačiau tarptautinės žmogaus teisių organizacijos, pavyzdžiui, Amnesty International, Human Rights Watch ir kitos, savo pranešimuose kalba apie žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus, spaudos laisvės suvaržymus, apie demokratinės valstybės standartų neatitinkančius įstatymus, kaip, pavyzdžiui, Politinių partijų įstatymas, reikalaujantis, kad ne mažiau kaip 50 tūkstančių narių turi būti organizacijoje, kad ji galėtų būti įregistruota kaip politinė partija, negana to, ne mažiau kaip 700 tos partijos narių turi būti kiekvienoje be išimties šios milžiniškos šalies srityje.

Kreipiuosi į Europos Parlamento vadovybę, kad stebėti rinkimus būtų nusiųsta EP delegacija, ir kad šie rinkimai, jų atitikimas tarptautiniams reikalavimams ir standartams būtų lakmuso popierėlis ne tik vertinant šių prezidento rinkimų rezultatus, bet ir ES valstybėms narėms apsisprendžiant dėl paramos Kazachstano siekiui perimti pirmininkavimą ESBO. Taip pat kitame plenariniame posėdyje siūlau surengti debatus apie žmogaus teisių padėtį Kazachstane.