Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-09-06
ES 2006 m. biudžetas: Taryba ignoruoja realius ES poreikius ir įsipareigojimus

Europarlamentarė Dr.Laima Andrikienė: „Tarybos pasiūlytas ES biudžeto projektas 2006 m. finansiniams metams demonstruoja, kad Taryba tiesiog ignoruoja realius ES poreikius ir įsipareigojimus".

Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūre metu Taryba pristatė bendrojo biudžeto projektą 2006 m. finansiniams metams po pirmojo skaitymo. Diskusijų metu pasisakiusi Lietuvos atstovė ir Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupės paskirtoji pranešėja šiuo klausimu Dr. Laima Andrikienė pabrėžė, kad pasiūlytas biudžetas 2006 m. neatitinka realių Europos Sąjungos poreikių bei įsipareigojimų.

Nepaisant jau liepos mėnesį pareikštos Europos Parlamento kritikos dėl nepakankamų asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, liepos 15 d. Ekonominių ir finansinių reikalų taryba (ECOFIN) nutarė siūlyti 1,1 milijardo eurų sumažinti asignavimus mokėjimams ir 478 milijonais eurų sumažinti asignavimus įsipareigojimams lyginant su preliminariu biudžeto projektu, kurį buvo pateikusi Europos Komisija. Pasak L.Andrikienės, pastarasis Tarybos pasiūlymas demonstruoja, kad Taryba tiesiog ignoruoja realius ES poreikius ir įsipareigojimus.

Europarlamentarė pastebėjo, kad Tarybos pateiktas biudžeto projektas neatspindi politinių ambicijų, dėl kurių susitarta, ypač susijusių su Lisabonos strategija ir būtinumu stiprinti mažas ir vidutines įmones. Pasak L.Andrikienės, taip pat būtina akcentuoti svarbias išorės paramos programas, kurių nebuvo galima numatyti priimant dabartinę finansinę perspektyvą, pavyzdžiui, susijusias su Afganistanu ir Iraku bei pasiūlytą atstatymo po cunamio programą.

"Dar kartą turiu pabrėžti, kad 10 naujų valstybių narių priėmimas į Europos Sąjungą 2004 m. – ilgo sanglaudos proceso pradžia – yra naujas iššūkis Sanglaudos politikai. O tai reiškia, kad vykdant sanglaudos politiką reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į regionus, siekiant ateityje išvengti galimų konfliktų tarp naujųjų sanglaudos valstybių narių ir mažiau išvystytų regionų iš ES 15 valstybių narių", - pabrėžė L.Andrikienė

Lietuvos atstovė paragino Tarybą pradėti rimtą ir konstruktyvų dialogą su Europos Parlamentu dėl to, kaip įvykdyti šiuos politinius įsipareigojimus. "Neįmanoma pasiekti mūsų politinių tikslų, t.y. ekonomikos augimo, konkurencingumo didinimo be didesnių asignavimų moksliniams tyrimams, inovacijoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro apie 90 proc. visų ES įmonių", - teigė L.Andrikienė

L.Andrikienė yra Europos Parlamento biudžeto komiteto tikroji narė.

Daugiau informacijos:
Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627