Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-07-15
Ar sprogimų banga atsiris ir iki Vilniaus?

Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės atsakymas į savaitraščio "Savaitė su TV" žurnalisto Arūno Marcinkevičiuas klausimą , ar sprogimų banga atsiris ir iki Vilniaus.

Niekas nėra apsaugotas nuo terorizmo grėsmės. Lietuva siekia būti aktyvi užsienio politikos veikėja, yra ES ir NATO narė, tarptautinių kampanijų ir taikos atstatymo, taikos palaikymo misijų dalyvė. Visa tai leidžia mums dalyvauti tarptautinėje politikoje, bet turi ir savo kainą.

Šiandien gali susidaryti įspūdis, kad terorizmas, kuris jau nėra pavienės akcijos, yra nenugalimas. Teroristai nebijo branduolinio ginklo, moderniais ginklais aprūpintų didelių armijų, jiems negalioja kario etika, kario garbės kodeksas ir t.t. Kova su terorizmu yra karas su gerai organizuotomis ir gerai finansuojamomis grupuotėmis.

Šiandien manoma, kad sėkmingai kovai su teroristais strategiškai svarbūs yra trys dalykai: pirma, gera žvalgyba, agentų infiltracija į teroristų struktūras, siekiant užkirsti kelią teroro akcijoms; antra, terorizmo finansavimo, technikos įsigijimo stabdymas; trečia, viešosios nuomonės nepakantumo teroristams formavimas. Visa tai rodo, kad ne karinė jėga, o veikiau žvalgyba, finansų skaidrumas ir pilietinės visuomenės stiprinimas yra pagrindiniai ginklai kovoje su didžiausia XXI amžiaus saugumo problema. O taktinės priemonės gali būti labai įvairios: specialiosios pajėgos, derybininkai, sienų apsaugos stiprinimas ir pan.

Šią savaitė Jungtinės Karalystės, kuri pirmininkauja ES, Užsienio reikalų ministrui siūliau bent jau geriau saugoti ES valstybių sienas. Remiantis tyrimais, atliktais D.Britanijoje ir paskelbtais prieš keletą savaičių, šioje šalyje yra daugiau nei 500 tūkstančių nelegalių imigrantų, kurie nežinia kaip pateko į Britaniją, nežinia ką veikia ir iš kokių pajamų gyvena. Panaši padėtis ir kitose ES šalyse. Pastebėsiu, kad čia nekalbama apie ES naujųjų valstybių narių, taip pat ir Lietuvos piliečius, kurie nuo 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvai tapus ES nare, Jungtinėje Karalystėje, kitose ES valstybėse narėse gyvena ir dirba legaliai.

Taigi, ES valstybių narių sienos yra kiauros, neapsaugotos, pasienio, migracijos tarnybos dirba neefektyviai, ir esant tokiai situacijai neįmanoma efektyviai kovoti su tarptautiniu terorizmu. Todėl ES valstybių narių sienų apsauga, kiti susiję klausimai yra svarbūs ir reikalauja ypatingo dėmesio, naujų, efektyvesnių sprendimo būdų kovos su tarptautiniu terorizmu kontekste.