Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2005-07-12
Europos Parlamento narė L.Andrikienė: „Nesutvarkius ES sienų apsaugos efektyviai kovoti su tarptautiniu terorizmu neįmanoma“.

Šią savaitę Briuselyje posėdžiaujantis Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas, kurio narė yra ir L.Andrikienė, keitėsi nuomonėmis su ES pirmininkaujančios Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministru Jack'u Straw. Ministras, komiteto nariams išdėstęs Jungtinės Karalystės akcentuojamus ES užsienio politikos prioritetus šių metų antrajam pusmečiui, ypač daug dėmesio skyrė kovai su tarptautiniu terorizmu.

Europarlamentarė L.Andrikienė atkreipė dėmesį į tai, kad remiantis tyrimais, atliktais D.Britanijoje ir paskelbtais prieš dvi savaites, šioje šalyje yra daugiau nei 500 tūkstančių nelegalių imigrantų, kurie nežinia kaip pateko į Britaniją, nežinia ką veikia ir iš kokių pajamų gyvena. Čia nekalbama apie ES naujųjų valstybių narių, taip pat ir Lietuvos piliečius, kurie nuo 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvai tapus ES nare, Jungtinėje Karalystėje gyvena ir dirba legaliai.

„Tai reiškia, kad ES valstybių narių sienos yra neapsaugotos, kad pasienio, migracijos tarnybos dirba neefektyviai, ir esant tokiai situacijai neįmanoma efektyviai kovoti su tarptautiniu terorizmu“, sakė L.Andrikienė.

Ministras, atsakydamas Lietuvos atstovei pažymėjo, kad ši problema tikrai yra aktuali, bet pagal nelegalių imigrantų skaičių Jungtinė Karalystė nėra išimtis Europos Sąjungoje, panaši padėtis yra ir kitose ES valstybėse narėse, ir kad sprendžiant migracijos ir nelegalios imigracijos problemas svarbu neperlenkti lazdos, nesiimti per daug radikalių priemonių.

„Ministras sutiko, kad ES valstybių narių sienų apsauga, kiti susiję klausimai yra svarbūs ir reikalauja ypatingo dėmesio, naujų, efektyvesnių sprendimo būdų“, sakė Lietuvos atstovė.

Briuselis,
2005 m. liepos 12 d.