Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-04-24
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje - dalyvavo EP Biudžeto ir Užsienio reikalų posėdžiuose, Europos liaudies partijos frakcijos darbe. Šią savaitę Briuselyje taip pat vyko EP trumpoji plenarinė sesija.

Pirmadienį ir antradienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto komiteto posėdyje. Europarlamentarai komitete svarstė 2006 m. ES biudžeto lėšų perkėlimus ir sprendimą dėl Solidarumo fondo lėšų panaudojimo, balsavo dėl: 1) pranešimo projekto apie tarpinstitucinį susitarimą ir 2007-2013 metų finansinę perspektyvą, 2) nuomonės projekto dėl specialios terorizmo prevencijos, parengties ir padarinių valdymo programos 2007-2013 metams, 3) nuomonės projekto dėl specialios organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu programos 2007-2013 metams. Biudžeto komiteto nariai svarstė ES 2007 m. biudžetą: buvo pristatyta 2007 m. Europos Parlamento biudžeto sąmata, vyko balsavimas dėl pranešimo apie Komisijos metinius strateginius prioritetus.

Antradienį dr. Laima Andrikienė taip pat dalyvavo ELP Užsienio reikalų darbo grupės bei EP Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose. Komiteto nariai svarstė ir balsavo dėl transatlantinių santyklių, Europos kaimynystės ir partnerystės politikos, pasirengimo narystei ES instrumento, kitus klausimus. Užsienio komiteto nariai pasikeitė nuomonėmis su Austrijos Užsienio reikalų valstybės sekretoriumi Hans Winkler, komitete viešėjo specialusis ES atstovas Bosnijoje ir Hercogovinoje  Christian Schwarz-Shilling.

Antradienį L.Andrikienė dalyvavo ES-Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos posėdyje.

Trečiadienį Laima Andrikienė dalyvaus ELP darbo grupių posėdžiuose, kur buvo aptariami trumposios EP plenarinės sesijos darbotvarkės klausimai. Trečiadienį EP plenarinėje sesijoje parlamentarai išklausė Europos Komisijos pareiškimą, skirtą Černobylio tragedijos dvidešimtmečiui. Jie taip pat aptarė Bulgarijos ir Rumunijos galimybes kitąmet įstoti į ES, svarstė ES institucijų bei agentūrų 2004 m. biudžeto įvykdymo ataskaitas, aptarė daugiakalbystės skatinimą bei valstybės pagalbą naujų technologijų diegimui. Ketvirtadienį Parlamentas aptarė transporto klausimus – elektroninio nelaimės skambučio projektą bei europinių transporto tinklų finansavimą, buvo balsuojama dėl minėtų bei kitų dokumentų.