Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-04-03
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr.L.Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenarinės sesijos posėdžiuose bei ELP-ED frakcijos posėdžiuose.

Pirmadienį parlamentarai aptarė europinės svarbos energetikos projektų koordinavimą, diskusijų dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių metu L.Andrikienė kalbėjo apie nepakankamumą sujungti energetikos tinklus, bet ir apie Europos bendrosios energetikos politikos būtinumą. Parlamentarai taip pat aptarė ES konkurencijos politiką, Pasaulio prekybos organizacijos konferencijos Honkonge rezultatus. Pirmadienį L.Andrikienė dalyvavo EP Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų posėdžiuose. Abiejuose komitetuose buvo aptarti ES 2007 m. biudžeto Komisijos metiniai strateginiai prioritetai. Užsienio reikalų komitete su Komisijos nariu Olli Rehnu, atsakingu už plėtrą, parlamentarai pasikeitė nuomonėmis dėl pažangos Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą procese.

Antradienį Europos Parlamentas aptarė ES ekonominės politikos kryptis bei užimtumo politiką Europos Sąjungos šalyse. Deputatai diskutavo dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir pereinamųjų laikotarpių darbuotojams iš naujųjų ES valstybių narių. L.Andrikienė sakė kalbą, ragindama ES senbuves atverti darbo rinkas ES naujokėms, atįsisakyti pereinamųjų laikotarpių kurie pagal stojimo sutartis gali būti pratęsiami iki 2011 metų. Vėliau Parlamentas aptarė ES teisėkūros tobulinimo, taip pat Europos kultūros sostinių parinkimo bei kitus klausimus. Europos Komisija pristatė pataisytą Paslaugų direktyvos projektą. Pataisytame Direktyvos projekte Komisija atsižvelgė į daugumą Parlamento pataisų dėl vadinamojo „kilmės šalies principo“. Siūlomoje direktyvoje numatyta, jog įmonės ar individualūs verslininkai galės teikti paslaugas kitoje ES valstybėje, remdamiesi šalies, kurioje jie įsisteigę, įstatymų nuostatomis (dėl steigimosi, paslaugų teikėjo veiklos, paslaugų kokybės ir kitomis). Tačiau jie privalės laikytis šalies, kurioje teikia paslaugą, socialinės apsaugos įstatymų – atlyginimo, darbo laiko, atostogų, darbo saugos, higienos, lyčių lygybės, motinystės, nediskriminavimo ir panašiais klausimais. Taryba taip pat pritarė tam, kad Direktyva neapimtų sveikatos paslaugų (šioje srityje Komisija rengia atskiros direktyvos projektą). Komisija taip pat rengia Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo nurodymus. Tai ypač svarbu naujosioms ES narėms, nes jų bendrovių ir piliečių teisės kartais varžomos ES senbuvėse, neteisingai interpretuojant šią direktyvą.
Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu europarlamentarė L. Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Baltijos Europa posėdyje, o taip pat EP Europos liaudies partijos frakcijos Biudžeto bei Užsienio reikalų darbo grupių posėdžiuose.

Trečiadienį parlamentarai aptarė trišalių derybų dėl ES finansinių perspektyvų bei Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus, dalyvaujant ES pirmininkaujančios Austrijos kancleriui Volfgangui Šiuseliui. Parlamentas skyrė dėmesio užsienio politikai – rinkimams Izraelyje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Svarstyme dalyvavo Vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai Chavieras Solana. Laima Andrkienė sakė kalbą dėl situacijos Ukrainoje po parlamento rinkimų, pabrėždama Ukrainos vaidmenį tolesnės demokratijos plėtros Rytų Europoje procese. Trečiadienio vakarą deputatai svarstė vizų režimo supaprastinimo tranzitu per naująsias ES nares vykstantiems asmenims klausimus.

Ketvirtadienį L.Andrikienė dalyvavo Europos liaudies frakcijos posėdyje bei EP plenariniame posėdyje, kuriame buvo aptarti žmogaus teisių klausimai.