Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-03-20
Šią savaitę

Šią savaitę Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje, dalyvavo komitetų, frakcijos darbe bei Europos Parlamento trumpojoje sesijoje.
Pirmadienį dr.L.Andrikienė dalyvavo video konferencijoje Briuselis-Vilnius-Vašingtonas. Europos Parlamento, Lietuvos Seimo nariai, JAV Kongreso ir kitų institucijų atstovai diskutavo apie prezidento rinkimus Baltarusijoje.
Pirmadienį ir antradienį Laima Andrikienė dalyvavo EP Užsienio reikalų komiteto darbe. Užsienio komiteto nariai apsvarstėTarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo klausimus, svarstė 2007-2013 m. solidarumo ir migracijos srautų bendrąją programą, aptarė Europos pabėgėlių, Išorės sienų apsaugos, Europos grąžinimo fondų steigimą bei kitus klausimus.
Trečiadienį europarlamentarė dalyvavo Europos liaudies partijos frakcijos darbo grupių posėdžiuose, kur buvo pasikeista nuomonėmis dėl klausimų, numatytų svarstyti šios savaitės EP trumpojoje sesijoje.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų Laima Andrikienė dalyvavo EP trumpojoje plenarinėje sesijoje. Parlamentarai svarstė Europos Komisijos pranešimą „Metinė politikos strategija 2007“, diskutavo apie ES energijos tiekimo saugumą, išklausė Tarybos pranešimą apie ES taikos palaikymo operacijų kriterijus, aptarė ekonominės partnerystės sutarčių poveikį plėtrai, Europos politinių partijų finansavimo klausimus, demografinių pokyčių poveikį darbo rinkai ir socialinei apsaugai ir kt.
Ketvirtadienį po pietų Laima Andrikienė dalyvavo EP biudžeto komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio darbe. Biudžeto komiteto nariai pasikeitė nuomonėmis dėl 2007 m. biudžeto metinės politikos strategijos, diskutavo dėl Tarpinstitucinio susitarimo ir 2007-2013 m. finansinės perspektyvos, aptarė Europos pabėgėlių, Išorės sienų apsaugos, Europos grąžinimo fondų steigimą, svarstė kitus klausimus.
Žmogaus teisių pakomitečio nariai išklausė pranešimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į ES, pasikeitė nuomonėmis su Turkijos parlamento Žmogaus teisių tyrimo komisija dėl Turkijos pažangos žmogaus teisių srityje, susitiko su Europos Parlamente viešinčiu Tarptautinio pereinamojo laikotarpio valstybių teisingumo sistemos rėmimo centro prezidentu Juan Mendez.
Penktadienį Laima Andrikienė lankėsi Jonavoje. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje europarlamentarė susitiko su moksleiviais ir vedė jiems Europos pamoką, o po pietų L.Andrikienė rajono savivaldybėje susitiko su valdininkais, o viešnagę Jonavoje užbaigė susitikimu - diskusija miesto viešojoje bibliotekoje su miesto ir rajono bendruomenės atstovais.