Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-03-13
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenariniuose ir ELP-ED frakcijos posėdžiuose.
Pirmadienį L.Andrikienė po pietų dalyvavo EP Europos liaudies partijos- Europos demokratų grupės posėdyje bei EP plenariniame posėdyje, kuriame Lietuvos atstovė kalbėjo apie padėtį Baltarusijoje prieš prezidento rinkimus kovo 19 d., deputatai taip pat aptarė prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos pažabojimo klausimus. Taip pat  svarstė būdus užkirsti kelią praktikai, kai ES įmonės perkelia savo veiklą iš vienos šalies į kitą, siekdamos gauti ES paramą, o gavusios ją, vėl persikelia į kitą šalį, ir parama netenka prasmės. Parlamentarai žodžiu paklausė Komisijos apie pereinamojo laikotarpio taikymą darbuotojams iš naujųjų ES šalių. L.Andrikienė pirmadienį dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio darbe, kurio metu buvo svarstomas Pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2005 m. ir ES politiką šioje srityje.
Antradienį europarlamentarai svarstė pranešimus dėl informacinės visuomenės perspektyvų ES, restruktūrizavimo ir užimtumo, Europos lyčių lygybės instituto įsteigimo, aptarė situaciją Europos Sąjungos avalynės sektoriuje praėjus metams po liberalizavimo, apsikeitė nuomonėmis dėl 2007 m. biudžeto procedūros gairių bei finansinio reglamento. Vidurdienį iškilmingame Parlamento posėdyje kalbėjo Vokietijos prezidentas Horst Köhler.
Antradienį EP plenariniame posėdyje Europos Taryba ir Europos Komisija  pateikė atsakymus parlamentarams, tarp kitų - ir Lietuvos atstovei L.Andrikienei į iš anksto pateiktus klausimus. L.Andrikienė Tarybai pateikė klausimą, ar ES pirmininkaujanti šalis tikisi žymaus migracijos padidėjimo ES viduje įsigaliojus Paslaugų direktyvai (nes tikimasi, kad ši direktyva gali būti priimta Austrijos pimininkavimo laikotarpiu), ar šios direktyvos įgyvendinimas neinspiruos ES migracijos politikos reformos?  Europos Komisijos Lietuvos atsovė klausė, kaip Komisija vertina derybų eigą su Turkija, ar pastebima pažanga šioje šalyje žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo srityje?
Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L. Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Baltijos Europa posėdyje, o taip pat EP Europos liaudies partijos frakcijos Biudžeto bei Užsienio reikalų darbo grupių posėdžiuose.
Trečiadienį Laima Andrikienė dalyvavo EP plenariniame posėdyje, kurio metu vyks diskusija apie pasirengimą kovo 23-24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, o taip pat diskusija apie Lisabonos strategijos įgyvendinimą. Po pietų plenariniame posėdyje vyko diskusija apie ES pajėgumą priimti naujas nares ir apie ES plėtros strategiją. Lietuvos atstovė L.Andrikienė plenarinėje sesijoje kalbėjo apie Turkiją ir pabrėžė, kad reformų eiga šioje šalyje sulėtėjo, ir kad tai galima būtų interpretuoti kaip Turkijos nepasirengimą vykdyti reformas, kurios priartintų ją prie ES, o gal net kaip nenorą prisiimti net pradinius galimos narystės įsipareigojimus.  Europarlamentarai taip pat aptarė įmonių jungimąsi ES, dalyvaujant konkurencijos komisarei Neelie Kroes.
Trečiadienį L.Andrikienė Europos Parlamente priėmė svečius iš Lietuvos - policininkų grupę iš Šiaulių. Svečiai iš Lietuvos susipažino su Europos Parlamento ir EP Europos liaudies frakcijos darbu, stebėjo EP plenarinį posėdį.
Ketvirtadienį parlamentarai aptarė ES sveikatos ir vartotojų apsaugos programas 2007-2013 m. laikotarpiu.  L.Andrikienė dalyvavo diskusijoje žmogaus teisių ir demokratijos klausimais, pasisakė dėl žmogaus teisių padėties Moldovoje. Ketvirtadienį L.Andrikienė taip pat dalyvavo ELP-ED grupės posėdyje.